Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Tıbbi bitkileri tanıma, sınıflandırma ve uygulamada kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabilmeli
2.Tıbbi bitkilerin yetiştiriciliği ve çoğaltılması hakkında bilgi sahibi olabilmeli
3.Tıbbi ve aromatik bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olabilmeli
4.Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için toprak koşullarının önemini bilmeli
5.Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan temel matematik ve temel kimya ile ilgili materyalleri kullanabilme yeteneğine ve bilgi donanımına sahip olmalı
6.Mensubu bulunduğu ülkenin dilini iyi kullanabilmek, meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunması
7.Tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması, tohumluk aşamaları, kurutulması ve muhafazası hakkında bilgi sahibi olmalı
8.Tıbbi bitkilerin önemli hastalık ve zararlılarını tanımak ve mücadelesi hakkında bilgi donamına sahip olmalı
9.Tarımsal faaliyetlerin tümünde bilgi sahibi olmalı
10.Atatürk ilke ve inkılâpları konusunda bilgi sahibi olması ve özümsenmesi
11.Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
12.Araştırma ve değerlendirme ile ilgili belli bir konuda bilgi ve birikim sahibi olmalı
13.Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir Şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
14.Tıbbi amaçlarla kullanılan bitkileri tanımak ve bitkilerden elde edilen droglardan karışım elde edilmesi hakkında bilgi sahibi olmalı
15.Tıbbi ve aromatik bitkilerin pazarlama tekniği hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalı
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu