Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi sağlayabilirler.
2.Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanabilirler.
3.Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanabilirler.
4.Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanabilirler.
5.Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilirler.
6.Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gösterebilirler.
7.Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı gösterebilirler.
8.Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilirler.
9.Kalite konularında bilgi sahibi olabilirler.
10.Küresel ve toplumsal çerçevede kapsamlı bir eğitime sahip olabilirler.
11.Mesleki yasal mevzuaatı anlayabilme ve uygulama becerisi kazanabilirler.
12.Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi kazanabilirler.
13.Mesleki özgüven becerisi kazanabilirler.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu