Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem YURDAKUL ŞİPAL
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Cuma YILMAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem YURDAKUL ŞİPAL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Esra HANBAY KAHRİMAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Serkan ÖZDEMİR
Farabi Değişim Koordinatörü
İşletme Yönetimi Programı, hem yeni bir işletmenin kuruluş aşamalarını hem de halihazırdaki bir işletmenin daha yenilikçi ve daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla tasarlanan bir programdır. Program içerisindeki dersler; Zorunlu, Program Seçmeli ve Program Dışı Seçmeli olmak üzere üç sınıfta toplanır. Öğrencilerimiz, Zorunlu ve Program Seçmeli dersler sayesinde meslek hayatı içerisinde gerekli olan teknik bilgileri kavrayıp, Program Dışı Dersler ile de alanları dışında bilgi sahibi olma şansına sahiptir. Ayrıca, 30 iş günü Zorunlu Staj uygulaması ile öğrencilerin meslek hayatını yakından tanıyabilme ve pratik yapma imkanı vardır.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu 1994-1995 Öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı üç programda (Bankacılık, İşletme ve Muhasebe) eğitim-öğretime başlamıştır. İşletme Yönetimi (İ.Ö.) ise 2006-2007 öğretim yılında hizmete girmiştir. 2009 yılında YÖK kararı ile programın ismi İşletme Yönetimi (İ.Ö.) Programı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca işletme yönetimi programı, III ve IV. yarıyılarda Finansman ve Yönetim olmak üzere iki alt dala ayrılmaktadır.
Misyon
Yenipazar MYO’nun misyonu, Kamu ve Özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları en kaliteli ve ihtiyaçlara cevap verecek biçimde, Dünya ile aynı teknik bilgi ve donanıma sahip şekilde yetiştirmektir.
Vizyon
Sektörlerin ihtiyacı olan ara elemanları, güncel bilgilerle donatıp, çağdaş, bilgiyi arayıp bulabilen, bulduğu bilgiyi kullanma yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmek.
Amaç
İşletme Yönetimi Programının amacı, işletme alanındaki temel ilke ve değerleri iyi bilen, sektördeki beklentileri karşılayabilen, kültürel düzeyi yüksek, teorik bilgileri kolaylıkla uygulamaya aktarabilen nesiller yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuz Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak Aydın İli Yenipazar İlçesinde 7648 m2 üzerinde ana bina olarak hizmet veren toplam 3416 m2 kapalı alana sahip, 1 blokta 4 katlı bir binada hizmet vermektedir.
Teknik Altyapı
Yüksekokulumuzda 13 Derslik(5 Amfi ), 1 Bilgisayar Laboratuvarı, 1 Konferans Salonu (200 Kişilik) öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu