Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - Normal Öğretim
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yüksekokulumuzda dersler uygulamalı ve teorik olarak okutulmaktadır. 30 İş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Değişik mesleklerden deneyimli elemanlar çeşitli etkinlikler kapsamında seminerler ve konferanslarla öğrencilere tecrübelerini aktarma fırsatı bulmaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlar arası kredi transferi yapılmasına ilişkin yönetmeliğe uygun başvuru yapan öğrenciler geçiş yapabilir.
Kazanılan Derece
Önlisans Diploması
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Lise Diploması ile kayıt yaptırabilirler.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda yer alan 4 yarıyılda toplam 120 AKTS’ye denk gelen dersleri başarmak ve 30 iş günü staj yapmak koşulu ile mezuniyete hak kazanabilirler.
Program Profili
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Programa her yıl yaklaşık, birinci ve ikinci öğretim olmak üzere 160 öğrenci alınmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız özellikle mali müşavirlik ofislerinde, özel sektör kuruluşlarının muhasebe departmanlarında görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Dikey geçiş ile lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Derslere devam koşulunu yerine getiren öğrenciler vize, final ve bütünlemelere girme hakkını elde ederler. Vize notunun % 40 ile final notunun %60’ı toplanarak başarı puanı hesaplanır. Sınavlar yazılı ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda yer alan 4 yarıyılda toplam 120 AKTS’ye denk gelen dersleri başarmak ve 30 iş günü staj yapmak koşulu ile mezuniyete hak kazanabilirler.
Staj Durumu
Yüksekokulumuzdan öğrencilerimizin mezun olabilmesi için zorunlu olarak 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu