Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayça BALMUMCU
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ecem ERSUNGUR
Staj Koordinatörü
Tarihçesi
Yüksekoöğretim Yürütme Kurulunun 13/02/2013 tarihinde yapılan toplantısı ile 2547 Sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca program açılmış olup, 28.04.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, 40 (Kırk) kontenjan ile öğrenci alınması uygun görülmüştür.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu