Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Karar Verme ve Problem Çözme
Ders Kodu: ÖGK219
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Karar verme sürecini ve farklı karar verme yöntemlerini incelemek

Özet İçerik

Karar vermenin tanımı ve önemi, karar verme sürecindeki bilginin sahip olması gereken nitelikler ve bilgi kaynakları ,karar verme sürecindeki unsurlar ,karar verenler ve nitelikleri karar konusunun özellikleri , karar türleri, karar verme sürecindeki aşamalar ,karar verme ve problem çözme yöntemleri karar verme sürecinde seçenek geliştirme ve öngörüde bulunma

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mert İSTEK
Öğrenme Çıktıları
1.Karar verme faaliyetinin önemini kavrayabilir
2.Yönetsel karar verme tekniklerini öğrenebilir
3.Karar vermede kullanılacak bilginin niteliğini öğrenebilir
4.stratejik karar vermeyi öğrenebilir
5.Farklı problemleri hangi yöntemle çözebileceğini öğrenebilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Adair, John (2000) Karar Verme ve Problem Çözme, (Çev. Nurdan Kalaycı), Gazi Kitabevi, Ankara.
2.İmrek, M. Kemal (2003) Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri, Beta Basım Yayım, İstanbul.
3.İşletmelerde Stratejik Yönetim, Tahir akgemci, H. Kürşat Güleş
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Karar vermenin Önemi
2. Hafta - Teorik
Karar Verme Sürecindeki Bilginin Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Bilgi Kaynakları
3. Hafta - Teorik
Karar Verme Sürecindeki Unsurlar
4. Hafta - Teorik
Karar Verenler ve Nitelikleri
5. Hafta - Teorik
Karar Konusunun Özellikleri ve Karar Türleri
6. Hafta - Teorik
Karar Verme Sürecindeki Aşamalar
7. Hafta - Teorik
Karar Verme Sürecindeki Yaklaşımlar
8. Hafta - Teorik
Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri
11. Hafta - Teorik
Fayda Teorisi
12. Hafta - Teorik
Fayda Teorisi
13. Hafta - Teorik
Karar Verme Sürecinde Seçenek Geliştirme ve Öngörüde Bulunma
14. Hafta - Teorik
Karar Verme Sürecinde Seçenek Geliştirme ve Öngörüde Bulunma
15. Hafta - Teorik
Karar Verme Sürecinde Seçenek Geliştirme ve Öngörüde Bulunma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınav
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav19110
Dönem Sonu Sınavı111112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
1
OÇ-2
1
OÇ-3
1
OÇ-4
1
OÇ-5
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu