Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Muhasebenin Temel İlkeleri
Ders Kodu: MVU181
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu ders ile öğrencilerin, Muhasebenin temel kavramlarını, ana hesapları, yardımcı hesapları, muhasebede kayıt tekniğini, ticari faaliyetlerin ve özellikle dış ticaret işlemlerinin muhasebe defterlerine doğru şekilde kaydedilmesini, gelir-gider hesaplarını öğrenerek bunların muhasebe ilkelerine ve vergi yasalarına uygun şekilde kayıt yapmaları amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bu ders ile öğrenciler Muhasebenin temel kavramlarını öğrenerek yardımcı hesaplar ve muhasebe kayıt teknikleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olurlar. Bunların dışında ticari faaliyetlerin muhasebe kayıtlarının doğru bir şekilde tutularak, gelir-gider hesaplarının nasıl muhasebeleştirileceği konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Pınar GAYRET
Öğrenme Çıktıları
1.Muhasebenin temel kavramları ile bilanço ve gelir tablosunu tanımlayabilme
2.Dönen varlıkları kaydeder
3.Duran varlıkları kaydeder
4.Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydeder
5.Uzun vadeli yabancı kaynakları kaydeder.
6.Gelir-gider hesaplarını kaydeder.
7.Amortisman işlemlerini yapar
8.Dış ticaret işlemlerini kaydeder.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ders kitabı
2.Yardımcı kitap
3.Ders notları
4.Diğer kaynaklar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Muhasebe hakkında genel bilgi, muhasebenin tanımı ve işlevleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebenin türleri, muhasebenin amacı,
2. Hafta - Teorik
Mali tablolar, temel muhasebe eşitliği, bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesaplar ve hesapların bilançoya yansıması,
3. Hafta - Teorik
Çift taraflı kayıt yöntemi, yevmiye defteri, büyük defter, hesap kavramı, yevmiye kayıtları, büyük defter kayıtları, tek düzen hesap planı, ticari belgelerin tanınması,
4. Hafta - Teorik
Açılış kaydı, hazır değerler, menkul kıymetler,
5. Hafta - Teorik
Ticari alacaklar, senetsiz alacaklar, senetli alacaklar, verilen depozito ve teminatlar, diğer alacaklar,
6. Hafta - Teorik
Duran varlıklar, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, amortismanlar
7. Hafta - Teorik
Duran varlıklar, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda amortismanlar,
8. Hafta - Teorik
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Kısa vadeli yabancı kaynaklar, mali borçlar, ticari borçlar, diğer borçlar
10. Hafta - Teorik
Kısa vadeli yabancı kaynaklar, mali borçlar, ticari borçlar, diğer borçlar,
11. Hafta - Teorik
Uzun vadeli yabancı kaynaklar, ticari borçlar, diğer borçlar,
12. Hafta - Teorik
Öz kaynaklar, ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekler
13. Hafta - Teorik
Gelir gider hesapları, gelirler hesapları, gider hesapları,
14. Hafta - Teorik
Dış ticaret işlemleri
15. Hafta - Teorik
Uygulama
16. Hafta - Teorik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev100110
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
1
OÇ-2
1
OÇ-3
1
OÇ-4
1
OÇ-5
1
OÇ-6
1
OÇ-7
1
OÇ-8
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu