Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Mesleki Yazışma Teknikleri
Ders Kodu: BYA181
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu ders ile öğrenciye; yazışma türleri, yazışmalarda dikkat edilmesi gereken öğeler ve kuralları uygulama yaparak öğretmek.

Özet İçerik

Yazışma kavramı, yazışmalarda dikkat edilecek hususlar, yazışma çeşitleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mustafa ALP
Öğrenme Çıktıları
1.İletişim kavramını, türlerini ve iletişimin örgütsel iletişimdeki önemini açıklayabilecektir. İletişim kavramını tanımlar. İletişim türlerini sıralar. Örgütsel iletişim kavramını tanımlar; yazılı iletişimin örgütsel iletişimdeki önemini açıklar.
2.Resmi yazı standartlarını kullanarak resmi yazıları hazırlar. Resmi yazı türlerini sıralar.
3.Resmi yazıları örnekleriyle gösterir. Rapor türlerini sıralar. Kaynak ve dipnot gösterir.
4.Resmi yazıların gerek fiziki gerekse elektronik ortamda oluşturulmasını, gönderilmesini ve alınmasını detaylarıyla öğretir.
5.İş hayatının önemli unsurlarından olan özgeçmiş, rapor, teknik not oluşturma yöntemlerini detaylarıyla öğretir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Koç, Hakan (2007). Yazışma Teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
2.Tutar, Hasan; Ayyıldız, Ferit(2006). Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İletişim ve yazışma kavramı
2. Hafta - Teorik
Yazılı iletişim
3. Hafta - Teorik
Yazılı İletişimin Örgütsel İletişimdeki Önemi
4. Hafta - Teorik
Yazışma Teknikleri
5. Hafta - Teorik
Yazışma Teknikleri
6. Hafta - Teorik
Yazışmalarda Uyulması Gereken Kurallar
7. Hafta - Teorik
Yazışma türleri
8. Hafta - Teorik
Resmi yazı standartları ve türleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Rapor hazırlama
11. Hafta - Teorik
Rapor yazma teknikleri
12. Hafta - Teorik
Raporların amacı ve türleri
13. Hafta - Teorik
Raporların amacı ve türleri
14. Hafta - Teorik
Raporun şekli ve içeriği
15. Hafta - Teorik
Dipnot verme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınav
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev100110
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
1
OÇ-2
1
OÇ-3
1
OÇ-4
1
OÇ-5
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu