Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. İsmet ANIK BAYSAL
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Sefa AKBAŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Gültekin BAYSAL
Staj Koordinatörü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı öğrencileri, teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak okuldaki bilgisayar laboratuvarlarında büro programlarını uygulamalı olarak işlemekte ve büro araç ve gereçlerinin kullanımını uygulama olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca öğrencilere sekreterlik davranışları kazandırılmakta, büro yönetimi, zaman yönetimi, protokol bilgisi bunun yanında iletişim, dosyalama, arşivleme ve mesleki yazışma dersleri uygulamalı olarak yaptırılmaktadır.
Tarihçesi
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. 2015-2016 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayıp eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bölümde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ve Çağrı Merkezi Hizmetleri Programları mevcuttur.
Misyon
İyi bir eğitim görmenin herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Buharkent Meslek Yüksekokulu olarak, bilimsel çalışma, araştırma - geliştirme, fikir ve ifade özgürlüğü ile çoğulcu ve katılımcı demokrasi felsefesini yerleştirmek adına, tüm bilgi ve birikimlerimizle, enerjimizi bu yönde harcıyoruz.
Vizyon
Deneyimli eğitim kadromuz ve donanımlı laboratuvar alt yapımızla tercih edilen bir meslek yüksekokulu olmak. Ülkenin önceliklerini gözeterek öz güveni yüksek bireyler yetiştirmek ve insanlığın hizmetine sunmak. Bilginin evrenselliğine inanarak nerede olursa olsun bilgiye ulaşmak. Halkla bütünleşerek bölgenin ihtiyaçlarına çözüm üretmek. Farklılıkları zenginlik olarak görmek. Olayları kişiselleştirmeden bütünsel yaklaşmak.
Amaç
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Fiziki Altyapı
10 adet Derslik
Teknik Altyapı
1 adet Bilgisayar Laboratuvarı 1 adet Çağrı Merkezi Laboratuvarı
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu