Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi - Normal Öğretim
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi, Buharkent Meslek Yüksekokulu, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı; 2015 yılında üniversite Senatosu'nun kararı ile kurulmuştur. İkili öğretim olarak açılan programımız 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Öğrencilerimiz Alternatif enerji kaynakları Programından mezun olduktan sonra merkezi Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik -Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.
Kazanılan Derece
Önlisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Lise Mezunu olmak ve üniversite sınavında ilgili puan türünden yeterli puan alarak merkezi yerleştirme sistemiyle okula giriş hakkı tanınmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Lise diplomasının kayıt sırasında sunulması.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programa kabul edilebilmek için öğrenciler orta öğretim eğitim programını tamamlamak zorundadır.
Program Profili
Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. En az bunun kadar önemli olan bir başka husus ise, çeşitli alanlarda alınacak tedbirler ve verimli enerji kullanımlarıyla her yıl milyar dolarlarla ifade edilebilecek tasarruflar yapılabileceğinin ve birincil enerji kaynakları açısından büyük bir dış bağımlılığı bulunan Türkiye'de arz güvenliğine önemli bir katkı sağlanabileceğinin bilinmiyor oluşudur. Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olduğu, yaşam standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir diğer husustur. Ülkemizde, kamu ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler. Öğrencilerimiz Alternatif enerji kaynakları Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik –Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Merkezi dikey geçiş sınavı
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Vize, Final, Bütünleme, Laboratuvar Çalışmaları ve Staj Çalışması
Mezuniyet Koşulları
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı'ndan önlisans derecesi almak için 120 AKTS'yi başarılı ile tamamlamış olmak.
Staj Durumu
30 gün zorunlu staj.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu