Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Deniz ALIÇ URAL
Bölüm Başkanı
Bankacılık ve Sigortacılık Birinci ve İkinci Öğretim Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Program bankacılık ve sigortacılık sektörüne nitelikli ara elaman yetiştirmektedir. Eğitim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl).
Tarihçesi
Bankacılık ve Sigortacılık Birinci Öğretim Programı 80 ve İkinci Öğretim Programı 80 öğrenci kapasiteli olacak şekilde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur.
Misyon
Programın temel hedeflerinden biri gelişim alanları çok geniş olan finans sektörü için nitelikli ara elaman yetiştirip istihdamını sağlamaktır.
Vizyon
Bankacılık ve sigortacılık sektörü ile ilgili mesleki gelişmeleri takip eden, sektör hakkında bilgisi yüksek ve sektörce tercih edilen nitelikli elemanlar yetiştirmek.
Amaç
Bu programın temel amacı, bankacılık ve sigortacılık sektöründe, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, farklı sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde ve sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek nitelikli ve ara eleman yetiştirmektedir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokul bünyesinde 5 adet sınıf (projeksiyon ve bilgisayar destekli), 2 adet amfi (projeksiyon ve bilgisayar destekli), 1 adet internet erişimli bilgisayar laboratuvarı (24 adet bilgisayar) bulunmaktadır. Ayrıca 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında kullanılmak üzere 1 adet amfi (100 öğrenci kapasiteli) ve 8 dersliğin bahar yarıyılında faaliyete geçecek şekilde inşaatı devam etmektedir.
Teknik Altyapı
Sınıflarımızın tamamı sosyal programların amaçlarına hizmet edebilecek şekilde bilgisayar ve projeksiyon destekli olup ayrıca inşaatı devam etmekte olan yeni binada oluşturulacak özel sınıf için 1 adet akıllı tahta temin edilmiştir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu