Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Çocuk Gelişimi alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
2.Okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecek yeterli teorik ve pratik eğitime sahip olur.
3.Kurum içi ve kurum dışı stajlarla 2 yıllık eğitimleri sonucu sahada çalışmaya hazır olur.
4.Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konularına vakıf olur.
5.Dünyada kullanılan en modern öğrenme ve öğretme tekniklerini bilir.
6.Çocuklarla iletişim konusunda uzmanlaşır.
7.Çocuk eğitiminin yanı sıra, aile eğitimi üzerine ebeveynleri profesyonel olarak yönlendirebilir.
8.Davranış yönetimi konusunu teorik ve pratik alanlarda öğrenir, böylelikle hem öğrenciyi bireysel olarak hem de tüm sınıfı yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olur.
9.Meslek etiği hakkında bilgi sahibi olur.
10.Çocuk hakları konusunda dünyada ve Türkiye'de çıkan en son mevzuatı karşılaştırır.
11.Çocukların sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarır ve geliştirir.
12.Çocuk ve sağlığı ve hastalıkları konularını bilir.
13.Etkili sunum tekniklerini bilir ve mesleki stajını yaparken bunu uygular.
14.Araştırma yöntemlerini ve araştırma raporlarının hazırlanması konularını bilir.
15.İlk yardım dersi ile günlük hayatta karşılaşabilecekleri hayatı tehdit eden acil durumlarda, olaya müdahale edebilme bilgi ve becerisi kazanır.
16.Çocukları bireysel ve grup olarak nasıl eğlendirilebilecekleri, sergilenen rollere nasıl hazırlanacakları, çocuklarla nasıl iletişime geçecekleri ile ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olur.
17.Çocuk gelişimi alanı ile ilgili özgün ürün, proje ve etkinlikler geliştirebilir, bu çalışmaları yönetebilir ve süreci izleyip değerlendirebilir.
18.Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukları tanıma ve değerlendirmeye yönelik teknikleri uygulayabilir ve değerlendirebilir, okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen tüm etkinlikleri ( Türkçe, müzik, drama, sanat, oyun, hareket, fen, matematik, gezi) planlayabilir, uygular ve değerlendirir.
19.Çocuklarda beslenme, beslenme alışkanlıkları, farklı zaman dilimlerinde beslenme, hasta çocuk beslenmesi, özel durumlarda beslenme konularında bilgi sahibi olur ve okul öncesi çağı çocuğuna göre menü hazırlar.
20.Özel eğitim alanında kazandığı bilgiler ile görme, işitme, dil ve konuşma güçlüğü çeken çocuklar ile bedensel, zihinsel engellilerle, öğrenme güçlüğü çeken, yaygın gelişim bozukluğu olan ve üstün zekâlı çocukların özelliklerini tanır ve eğitimlerine yardımcı olur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu