Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Gürkan YILMAZ
Bölüm Başkanı
Bölümümüzde, Örgün Öğretim şekilde eğitim verilmektedir. İki yıllık bir program olan Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, 4 yarıyıldan oluşur. Ayrıca 30 günlük staj dönemi bulunmaktadır Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile seçilmektedir. Programa her yıl, Örgün ve İkinci öğretimin her birine yaklaşık 50 öğrenci alınmaktadır. Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı, bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek amacıyla acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesini artırılması, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Tarihçesi
Acil Durum ve Afet Yönetimi programı; 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında eğitim öğretime başlamayı planlamaktadır.
Misyon
Ülkemizin içinde bulunduğu kuşakta doğal afetlere karşı etkili mücadele edecek, misyon sahibi bireyler yetiştirerek, Mesleki etik değerlere saygılı, ülkemizdeki insan kaynakları kalitesinin arttıran ve yetiştirilen nitelikli Acil Yardım ve Afet Yönetimi uzmanlarıyla, ilgili tüm sektörlerde önemli gelişim ve iyileştirme faaliyetlerinin artırılması, ülkemizin ekonomik büyümesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
Vizyon
Öğrencilerinin iş yaşamlarına devam ederken, öğrendiklerini çalıştıkları işyerlerinde uyguladıkları, alanında en iyi öğretim üyelerinin ders verdiği, en yüksek nitelikli Acil Yardım ve Afet Yönetimi eğitiminin verildiği program olmak
Amaç
Bu programın temel amacı, Acil Durum ve Afet Yönetimi 'ne yeteneği, ilgisi olan, düzenli ve sistematik ders çalışma disiplinine sahip eğitimin verilmesidir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı, bu amaç doğrultusunda, alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazandırarak bu alanda yeterlilik kazanmış uzmanların yetişmesini sağlayacaktır. Böylece meslekî ve bilimsel açıdan ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, bilgili ve donanımlı mezunlar vermeyi amaçlanmaktadır. Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitiminin en önemli avantajlarından biri öğrencilerinin neredeyse hepsinin iş hayatında faaliyet gösteren, aldıkları eğitimi doğrudan uygulama şansına sahip, derslerden beklentileri olan bir öğrenci kitlesinin olmasıdır. Öğrencilerimizin Acil Durum ve Afet Yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları, mesleki gelişimlerinin artırılması, çalıştıkları ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek bilgiler ile donatılması sağlanmış olacaktır. Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitiminin diğer bir önemli avantajı ülkemiz için son derece önemli olan nitelikli işgücünün azalmadan artırılmasıdır.
Fiziki Altyapı
Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu ile Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüs arası 23 km' dir. Yüksekokulumuz Aydın - İzmir devlet karayolu üzerinde bulunmasından dolayı Merkez Kampüse ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. Özel vasıtayla ~20dk. Toplu taşıma araçları ile ~35dk. mesafededir. Mevcut imkanlar öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve öğretim üyelerinin faaliyetlerine yeterlidir. Bunların yanında yeni fiziki şartlara gerek kalmayacaktır. Bu programda uygulamalar, ders içeriklerine göre yapılacak olan saha gezileri Üniversitemiz bünyesindeki birimlerde, AFAD, UMKE, İtfaiye ve İş sağlığı ve Güvenliği konusunda önde gelen firmalarda gösterilerek yapılacaktır. Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu öğrencileri Adnan Menderes Üniversitesinin tüm imkanlarından yaralanabilmektedir. Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kütüphane, bilgisayar çalışma odaları, okuma salonları, çarşı, kantin-kafeterya ve yemekhane, kamelya ve dinlenme alanları gibi olanaklar bulunmaktadır
Teknik Altyapı
Yüksekokulumuzda yer alan dersliklerin tamamı projeksiyon ve bilgisayar sistemi ile donatılmış olup, toplamda 16 derslik bulunmaktadır. Öğrenci kapasitesi yaklaşık 1000 öğrenci civarındadır. Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar laboratuvarlarında 50 adet bilgisayar bulunmaktadır. Her laboratuvarda projeksiyon cihazları vardır. Bilgisayarlarda Autocad, ofis programları, muhasebe yazılım programları bulunmaktadır. Söz konusu yazılım programlar diğer öğretim programlarında kullanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu