Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Hilal DEMİRPENÇE
Bölüm Başkan Yardımcısı
Meyve ve Sebze işleme Teknolojisi, meyve ve sebzelerin çeşitli ürünlere (meyve suyu, reçel, kuru meyve-sebze, salça gibi) işlendiği işletmelerde veya kamu sektöründe görev alacak meyve ve sebze teknikeri yetiştiren bir ön lisans programıdır.
Misyon
Mezunları iş dünyası tarafından tercih edilen, yenilikçi, sürdürülebilir bir eğitim sistemine sahip, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan, bölge insanın ufkunu açacak gelişmelere ön ayak olan, öğrenci tercihlerinde ilk sıralarda yer alan bir program olmak.
Vizyon
Üretken, araştırmacı, öz güven sahibi, etik değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin gelişimine, toplumda sosyal ve kültürel hayata katkı sağlayan, yeterli mesleki, teknik eğitim bilgi ve becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayan, çağın ve teknolojik gelişmelerin gereklerini yerine getirecek nitelikli ve çağdaş bireyler yetiştirmektir.
Amaç
Yoğun tarımsal üretim yapılan illerde ve bölgelerde tarıma dayalı sanayide nitelikli ara eleman sorunu yaşanmaktadır. Aydın ili ve Ege Bölgesi yoğun tarımsal üretimin yapıldığı ve özellikle tarıma dayalı sanayinin ciddi anlamda nitelikli ara eleman sorunu yaşadığı bölgelerdendir. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Programı meyve ve sebze işletmelerinde ara eleman gereksiniminin karşılanması için gıda bilimi ve teknolojisi konusunda, meyve-sebze ürünlerine ağırlık verilerek bilgilendirilip, pratik kazanmış teknik eleman eğitimini amaçlamaktadır. Bu sayede bölge tarım sanayisinin ihtiyaç duymuş olduğu teknik ara eleman (tekniker) ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Böylece yoğun tarımsal üretimin yapıldığı bu bölgede ürünlere katma değer kazandırmak konusunda katkı sağlanmış olacaktır.
Fiziki Altyapı
Koçarlı Meslek Yüksekokulunda eğitim hizmetleri B blokta yürütülmektedir. Yüksekokulumuz da 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 mikroskobi laboratuarı, 1 kimya laboratuarı ve 15 büro yer almaktadır. Öğrenci kantini ve yemekhanesi ile personel yemekhanesi, Güney Kampüs genelinde Ziraat Fakültesi ile Yüksekokulumuz tarafından müşterek kullanılmaktadır. 10000 m² açık alanı bulunan Yüksekokulun 2500 m²’lik uygulama sahası bulunmaktadır. Uygulama sahası içinde 100 m² kapalı alanlı polikarbon sera, 50 m² alanlı iki adet naylon sera, 50 m² alanlı bir nethouse, biri 60 m², diğeri 250 m² alanlı iki adet kanatlı hayvan üretim alanı yer almaktadır. Ayrıca, sportif etkinliklerin yapıldığı basketbol, voleybol ve tenis kortlarını içeren 500 m² alana sahip bir spor sahası vardır.
Teknik Altyapı
Meslek yüksekokulumuzda; 64 adet masaüstü bilgisayar, 10 adet bilgisayar kasası (projeksiyon bağlantılı), 3 adet taşınabilir bilgisayar, 17 adet projeksiyon, 1 adet tepegöz, 1 adet slayt cihazı, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet faks, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet kamera, 12 adet yazıcı, 3 adet tarayıcı, 21 adet mikroskop, 1 adet DVD cihazı, 1 adet plotter, 1 adet dijital grafik tablet bulunmaktadır. Ziraat Fakültesinin kitap ve dergi yönüyle zengin kaynağa sahip kütüphanesi, öğrencilerimize de hizmet vermektedir. Basılı periyodik yayın olarak “ADÜ HABER” aylık periyodik dergi olup, 2 adet elektronik yayın mevcuttur. Laboratuvar Cihazları : Etüv, İnkübator, Kül Fırını, Saf Su Cihazı, Hassas Terazi, Karıştırıcı.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu