Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Dinçer CÜRE
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Pelin TİKBAŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Şeyma ŞENTÜRK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Fizyoterapi ön lisans programı “fizyoterapi teknikeri” yetiştiren 2 yıllık bir programdır. Fizyoterapi teknikeri hareket bozukluğuna yol açan ve kişinin günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılıklara sebep olan durumlarda bireylerin tedavisine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uzman hekim ve fizyoterapist denetiminde çalışan yardımcı sağlık personelidir. Gelişmekte olan sağlık teknolojileri ile beraber yeni çalışma sahalarının ortaya çıkması, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve üretime katılması amacıyla yapılan çalışmalar, yaşlı nüfusun hızlı artışı, bu alanda donanımlı yetişmiş yardımcı sağlık personellerine ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Fizyoterapi teknikerleri günümüzde oldukça geniş bir alanda çalışma imkanı bulabilir; fizik tedavi rehabilitasyon klinikleri, yataklı tedavi merkezleri, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, evde bakım merkezleri, huzur evleri, spor kulüpleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca ve kür merkezleri başta olmak üzere sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Program mezunları lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile 4 yıllık eğitim veren programlara geçiş yapabilirler.
Tarihçesi
02.04.2014 tarihinde “Fizyoterapi Programı N.Ö.” açılmıştır. 2020 yılında programa ait Terapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı hazırlanmıştır. Programa, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci kabulüne başlanmıştır.
Misyon
Bu programın misyonu; fizyoterapi programının gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk bilinciyle, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi, sağlığın korunması ve yükseltilmesinde ekip çalışmalarına yatkın, fizyoterapi uygulamalarını gerçekleştirebilecek nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesidir.
Vizyon
Fizyoterapi alanında yetkin, kamu ve özel sektörde tercih edilen, etik kurallara bağlı teknik elemanlar yetiştirmek.
Amaç
Fizyoterapi programının amacı fizyoterapi alanındaki teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren yardımcı sağlık personelini yetiştirmektir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu