Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Suat ATEŞLİER
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat ÇEKİLMEZ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Aynur CİVELEK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Murat ÇEKİLMEZ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Emre ERDAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Nihal AKILLI
Farabi Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Nihal AKILLI
Mevlana Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZVER
Staj Koordinatörü
Bölüm bünyesinde Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri, bölümün kurulduğu yıldan bu yana; eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gerek akademik faaliyetler gerekse öğrencilerin uygulama yapması amacıyla farklı tarihlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde kazı, yüzey ve müze araştırmaları yapmaktadırlar. Bunun yanında öğrencilere yine bu alanlarla alakalı mesleki seçmeli dersler ve kendi tercihlerine göre seçmeli dersler sunulmaktadır. Bilimsel araştırma yapma becerisine sahip, bilgiyi sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, özgün, yaratıcı meslek insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Tarihçesi
Arkeoloji Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. Batı Anadolu’da arkeolojik araştırmalar yapma ve tarihsel mirasın korunması için oluşturulan ilk organizasyonlardan biridir.
Misyon
Bölümümüz arkeolog yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Vizyon
Arkeolojik alanların ve anıtların korunması. Arkeolojik kazı ve araştırmalar yaparak raporlarını yayınlamak. Anadolu tarihi, kültürü ve arkeolojisi adına araştırmalar yürütmektir.
Amaç
Arkeolojik kentlerin ve anıtların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, müze ve arşiv yönetimi amaçlanmaktadır.
Fiziki Altyapı
Lisans programı için tam donanımlı üç adet sınıf mevcuttur. Öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili katılabilecekleri bölüm öğretim üyelerinin yürüttüğü kazılar ve araştırmalar bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Lisans programı için tam donanımlı üç adet sınıf mevcuttur. Öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili katılabilecekleri bölüm öğretim üyelerinin yürüttüğü kazılar ve araştırmalar bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu