Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Mustafa SARICA
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tilda SAYDI
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Songül ASLAN KARAKUL
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Tilda SAYDI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Elif ÖNDEŞ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Mehmet SAYIN
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Mehmet SAYIN
Mevlana Koordinatörü
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü aktif olarak eğitim-öğretim vermektedir.
Tarihçesi
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılında Lisans düzeyinde Eğitim ve Öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2010 yılında vermiştir
Misyon
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünün misyonu; yabancı dil olarak Fransızcayı, Fransız Edebiyatını ve Kültürünü çok iyi bilen, Batı Edebiyat ve Kültürlerini iyi tanıyan, Fransızca’nın yanısıra İngilizce’yi yazılı ve sözlü iletişim bağlamlarında kullanabilen, özel sektör iş alanlarında ve devlet sektörlerinde, dış ticaret, bankacılık, basın-yayın ve editörlük, turizm ve kültür hizmetleri, eğitim-öğretim, uluslararası ilişkiler, devlet bakanlıkları gibi iş sahalarında çalışıp yararlı olabilecek, ilgili eğitim-öğretimi almış bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Insanlık tarihinin bütünleştirici ve birleştirici unsuru dil, düşünce ve kültür dünyasını disiplinlerarası, kültürlerarası ve analitik bakış açısıyla araştırıp gelişmesini sağlamak, araştırma sonuçlarını toplumla paylaşmak, Yükseköğrenimde ülkemizin dil ve kültür bilim alanında en üst düzeylere çıkmasını sağlamak, uygarlıkların beşiği Aydın’da, uluslararası saygın bir eğitim ve bilim merkezi olmaktır.
Amaç
Fransız Dili, Edebiyatı ve kültürünü tanıyan, Fransızcayı iyi derecede yazılı ve sözlü olarak kullanabilen, anadiline (Türkçeye) hakim, ikinci yabancı dil olarak İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak iyi derecede kullanabilen, Batı dilleri ve kültürlerine hakim, çeşitli sektörlerde çalışabilecek bireyler yetiştirmek.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu