Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Mustafa GÜLLÜBAĞ
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ALP PAMUK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Özgür ESEN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mesut GÜNENÇ
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu KORUCU
Mevlana Koordinatörü
2011-2012 eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Hazırlık sınıfıyla Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içerisinde eğitim öğretime başlamış; 2015-16 eğitim-öğretim yılı içerisinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ayrılarak İngiliz Dili ve Edebiyatları Bölümü olarak eğitime devam etmektedir.
Misyon
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün misyonu hem yüksek akademik başarıya ulaşmak hem de çağdaş bir eğitim anlayışı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı ve batı kültürünü iyi bilen çok yönlü bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün vizyonu, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, donanımlı, geleceğe iz bırakan bir bölüm olmaktır.
Amaç
İngiliz Dili, Edebiyatı ve kültürünü tanıyan, İngilizce'yi iyi derecede yazılı ve sözlü olarak kullanabilen, anadiline (Türkçe’ye) hakim, ikinci yabancı dil olarak Almanca veya Fransızca’yı temel anlamda kullanabilen, Batı dilleri ve kültürlerine hakim, çeşitli sektörlerde çalışabilecek bireyler yetiştirmek.
Teknik Altyapı
2 adet multimedya sınıfı, Kampüs kütüphanesi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu