Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Hekimlik mesleğini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gerekli bilgi, beceriye sahiptir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları ustalıkla uygular.
2.Meslek yaşantısında yer aldığı ekiplerde, ekibin bir üyesi olduğunun bilincinde, görevinin gerekliliklerini, sorumluluk ve sınırlarını bilerek, ekibi ile uyumlu ve etkili çalışır.
3.Hekimlik mesleğini yerine getirirken etkili ve nitelikli iletişim kurar.
4.Hekimlik mesleğini yerine getirirken hizmet sunduğu bireylerin sağlık düzeyini ve gereksinimlerini belirler, cevap verir.
5.Kendi öğrenme, çalışma ve gelişimini etkin bir şekilde yönetebilir; sağlık sistemleri, organizasyonları ve ekipleri içinde aktif rol alarak sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçleri ile etkinliğinin artırılmasını hedefleyen tüm çalışmalara katılarak destekleyebilir.
6.Hekim olarak sürekli öğrenme yolu ile mesleki gelişimini sağlar; öğrendiği bilgilerin bağımsız, kanıta dayalı, güncel ve bilimsel olmasına önem verir.
7.Hekimlik mesleğini yerine getirirken toplumsal yararı önceler, etik tutum sergiler; toplum ve sağlık çalışanı sağlığı ile iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi için çaba gösterir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu