Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Gıda Mühendisliği (İngilizce) - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Gıda Mühendisliği Bölümü gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi, gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, hammaddelerden çok yönlü olarak yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırmalar yapan bir yükseköğretim programıdır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler henüz yapılanma sürecinde olukları için programlar arası değişim yapılamamaktadır..
Kazanılan Derece
Gıda Mühendisi
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adnan Menderes üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Gıda Mühendisliği alanında ileri düzeyde bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yayın yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş, paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş olmak, yürürlükte bulunan yasalara ve yükseköğretim etik kurallarına bağlı kalarak, araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek, bu amaçla eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek; şeffaf, doğru ve güvenilir hizmet üretimini sağlayarak toplam kalite kültürünün yerleşmesini sağlamak programın başlıca amaçlarındandır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız başta çeşitli resmi kurumlarda ve özel kuruluşlarda görev alabilir. Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve mezunları makine sektöründe Türkiye’nin değişik bölge ve şehirlerinde hizmet veren ulusal ve çok uluslu şirketlerde, makineyle ilgili faaliyet gösteren kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve pazarlama birimlerinde rahatlıkla iş olanakları bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalından başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
40 iş günü
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu