Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Selman SAĞLAM
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Gözde Başak ÖZTÜRK ÖZERAY
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Eren UZ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Öner YÜCEL
Staj Koordinatörü
Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında kurulmuş olup, bünyesinde Makine, İnşaat, Gıda, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.
Tarihçesi
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde İnşaat Mühendisliği bölümüne kabul edilen öğrenciler lisans öğretimine başlamıştır.
Misyon
Eğitim, bilimsel araştırma ve kamusal hizmette geçmiş tecrübe ve birikimleri, bilimdeki yeniliklerle harmanlayarak topluma, ülkemize ve nihayetinde insanlığa faydalı çalışmalar yapabilmek. Bu amaçla: İnşaat Mühendisliği alanında donanımlı, karşılaştığı mühendislik problemlerini çözümleyip üstün nitelikli tasarımlar ortaya koyabilen, alanındaki gelişmeleri uluslararası düzeyde takip etme becerisine sahip, sorumluluk alabilen ve meslek etiğine sahip mühendisler yetiştirmek. Ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarını gözeten ve alanındaki bilimsel birikimi daha ileri düzeye taşıyan özgün, yaratıcı ve yenilikçi bilimsel çalışmalar yapmak. Alanındaki yeni fikir ve teknolojileri sürekli takip eden akademik kadrosuyla, kamu ve özel sektörün taleplerini karşılamak ve karşılaştıkları mühendislik problemlerinde yol gösterici olmak.
Vizyon
Bünyemizdeki tüm akademisyen, idari personel ve öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarabilmeleri için gerekli ortamı hazırlamak. İnşaat Mühendisliği’nde eğitim ve araştırma alanlarında ülkenin önde gelen kurumlarından birisi olmak ve uluslararası ortaklıklarla bu konumumuzu güçlendirmek. Öğrencilerimize, topluma faydalı ve ülke geleceği açısından önemli projelere imza atabilmeleri için gerekli mühendislik eğitimini verebilmek. Eğitim programımızı İnşaat Mühendisliği alanındaki gelişmelere paralel bir şekilde sürekli güncellemek. Araştırma faaliyetlerimizi İnşaat Mühendisliği’ndeki bilimsel birikime değer katacak ve yeni çalışma alanlarının kurulmasına önderlik edecek kalitede tutmak. Üstün nitelikteki bilimsel çalışmalar ve eğitim için gerekli fiziksel ortamı ve insan kaynaklarını sağlamak ve geliştirmek. Tüm faaliyetlerimizde topluma, ülkemize ve insanlığa olan sorumluluğumuzu ön planda tutmak.
Amaç
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü; Temel bilimler ve mühendislik bilimleri ana prensiplerini iyi kavrayan ve bu altyapıyı mühendislik çözümlerinde kullanma becerisine sahip olan, Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi olan; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi olan, İnşaat mühendisliği konularında ihtiyaca yönelik sistemleri tasarlayan, sunan, elde edilen verileri analiz edebilen; tasarımlar sırasında yeni teknolojileri kullanabilen, Özel sektörde ve kamu kurumlarında başarılı görevler aldığı gibi, yabancı dilde iletişim yeteneği ve kazandığı beceriler ile inşaat sektörünün uluslararası çalışma alanlarında etkin olarak yer alabilen, Bilimsel araştırma yapabilen, teknolojik gelişmeleri izleyen ve yeniliklere açık, Etkin biçimde bilişim teknolojisini kullanabilen ve bilgisayar programlama becerisine sahip, Deneysel çalışma yürüterek sonuçlarını analiz edebilen, Toplum önünde görüşlerini savunabilen, takım çalışması ve disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın, Mesleki yönden toplum sorunları, çevresel değerler ve etik sorumlulukların bilincinde olan, Yönetici özelliğine sahip, inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. İnşaat sektörü, ülkemizin en gelişmiş sektörlerinden biri olmasının yanı sıra, ülke ekonomisinin de en önemli dinamikleri arasında yer almaktadır. Özellikle özel teşebbüse ait inşaat firmalarımız son yıllarda yurtdışında yaptıkları işlerle ülkemize önemli ölçüde döviz girdisi sağlamaktadırlar. Gelişmiş ülkelerle inşaat sektöründe rekabet edebilmenin başlıca kuralı dünyadaki bütün gelişmelere ve yeniliklere açık olan dinamik inşaat mühendisleri yetiştirmekten geçmektedir. Bu sebepten dolayı, oldukça geniş bir uygulama alanında çalışma olanaklarına sahip olan İnşaat Mühendisliği eğitim-öğretimi veren bölümümüz, araştırma, uygulama ve bilginin paylaşımı çalışmaları yapabilen; teknolojik inovasyon, gelişmeler ve uygulamalar sağlayabilen inşaat mühendisleri yetiştirerek Aydın ili sanayisine, Ege Bölgesine ve ülkemize katkı yapmayı hedeflemektedir. Bölümümüzde uygulanmakta olan eğitim, öğretim ve uygulamalar aracılığı ile İnşaat Mühendisliği alanında temel bilgiye sahip, teknoloji ve zamanın getirdiği yeniliklere uyum sağlayabilen ve ayrıca teknoloji üreten İnşaat mühendislerini yetiştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlarda başarılı çalışmalar yapabilecek yetiye sahip, teknolojik gelişmeleri izleyebilen, mesleki uygulamalarda lider olabilen ve grup çalışmalarına etkin olarak katılabilen, çevreye ve topluma duyarlı, meslek ahlâkına sahip, yaratıcı, girişimci çağdaş inşaat mühendisleri yetiştirmek bölümümüzün ilkesidir.
Fiziki Altyapı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde İnşaat Mühendisliği bölümlerine kabul edilen öğrenciler, lisans öğrenimlerini Merkezi Derslikler Binasında görmektedirler.. Üniversite Makro planında öngörülen 8.200 m2 oturma alanına sahip binalar tamamlandığında toplam 25.000 m2 fiziki alanda eğitim öğretime devam edilmesi planlanmaktadır.
Teknik Altyapı
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde İnşaat Mühendisliği bölümüne kabul edilen öğrenciler, Merkezi Dersliklerde lisans öğretimine başlamıştır. Üniversite Makro planında öngörülen 8.200 m2 oturma alanına sahip binalar tamamlandığında toplam 25.000 m2 fiziki alanda eğitim öğretime devam edilmesi planlanmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu