Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Zekiye Meltem AKKAYA
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü KARA
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Zekiye Meltem AKKAYA
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Esin ACAR YÜREKLİ
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Burak FEYZİOĞLU
Mevlana Koordinatörü
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlara resim-iş öğretmeni, üniversitelere akademisyen ve araştırmacı yetiştirmektedir.
Tarihçesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında kurularak, 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında öğretime başlamıştır.2005-2006 Eğitim Öğretim yılında öğretime başlayan Müzik Eğitimi Anabilim Dalları lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Misyon
Ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, Türk Milli Eğitim sisteminin belirlediği esaslar çerçevesinde Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş, laik ve demokratik düşünceyi özümsemiş Resim-İş Öğretmenlerinin yetişmesini sağlamak. Ülkemizi Ulusal ve Uluslar arası düzeyde temsil edecek, özbenliği gelişmiş, kendine güvenen, yapıcı ve yaratıcı sanatçı alt yapısı oluşturmak. Örgün ve Yaygın eğitim ile Türk toplumunun estetik duyarlılığını geliştirerek çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak. Üzerinde konuşlandığı uygarlıklar vadisi Aydın ilinin eskiden beri yüklendiği bilim, sanat ve kültür şehri olma özelliğini geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak.
Vizyon
Türk Milli Eğitim sistemindeki mevzuata uygun çağdaş demokratik,laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Atatürkçü ilköğretim ve orta öğretime yönelik Resim-iş Eğitimi öğretmenleri yetiştirmektir.
Amaç
Education Fine Arts, which is a program to train teachers from elementary fine arts schools in grades 1st to 12nd. The objective of the program is to educate qualified teachers who are aware of developmental Characteristics of the children, promote self-esteem, motivation, aesthetic awareness, cultural exposure, creativity, improved emotional expression, as well as social harmony and appreciation of diversity.
Fiziki Altyapı
8 atölye, 1 grafik atölyesi, 1 baskı atölyesi, 5 derslik
Teknik Altyapı
1 baskı makinesi, 6 donanımlı bilgisayar
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu