Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Sare İlknur YAVAŞOĞLU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Esin POYRAZOĞLU
Erasmus Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Fatma BURSALI
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Tülay ÇELİK
Mevlana Koordinatörü
Biyoloji bölümünde 17 profesör, 3 doçent, ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 25 akademik personel ile botanik, ekoloji, genel biyoloji, moleküler biyoloji, hidrobiyoloji ve zooloji olmak üzere 6 anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.
Tarihçesi
1996 yılında kurulan Biyoloji Bölümü ilk olarak 1998-1999 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2002 yılında veren bölümümüzde örgün öğretim ve ikili öğretimde eğitim verilmektedir.
Misyon
Misyonumuz öğrencilerimizi günümüz gereksinimlerine uygun olarak Biyolojik Bilimler alanında bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş, bilimsel ve çözüm üreten Biyolog'lar olarak yetiştirmektir. Buradan mezun olan öğrencilerimizin rekabet güçleri yüksek ve aranan niteliklere sahip elemanlar olmaları hedefimizdir.
Vizyon
Biyoloji alanında uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir bölüm olmaktır.
Amaç
Biyoloji Bölümünün amacı yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslar arası düzeyde rekabet edebilen ve evrensel değerlere sahip Biyolog'lar yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Biyoloji Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesinde hizmet vermektedir. Bölümümüzde 17profesör, 3 doçent ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 25 akademik personel görev yapmaktadır. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları farklı alanlara yayılmıştır. Bölümümüzde hem eğitim hem de araştırma için kullanılan şu laboratuvarlar da bulunmaktadır: Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı, Omurgasız Hayvanlar Araştırma Laboratuvarı, Biyokimya Araştırma Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Araştırma Laboratuvarı, Genetik Araştırma Laboratuvarı, Ekoloji Araştırma Laboratuvarı, Hidrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, Zooloji Araştırma Laboratuvarı, Herbaryum ve Müze. Bölümümüz, ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencileri yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Biyoloji bölümümüz bilgisayar ve projeksiyon donanınıma sahip 100 kişilik 2 sınıf, 80 kişilik ve 40 kişilik birer sınıfa sahiptir. Bunlara ek olarak teknik donanıma sahip 3 adet 40 kişilik öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu