Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Kimya - Normal Öğretim
Kimya (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Kimya Bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. Öğrenciler Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından yararlanabilmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans programının tüm zorunluluklarını yerine getiren ve başarı ile tamamlayan mezunlar "Kimya alanında lisans diploması derecesi" alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Üniversite Öğrenci Seçme Sınavında sayısal alanda yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenciler önceki eğitim-öğretim sürecinde aldıkları derslerden, bölümün uygun görmesi halinde muaf tutulabilirler.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Kimya eğitimi süresi 4 yıldır. Öğrenci programda toplam 240 AKTS karşılığı dersleri almak ve başarmak zorundadır. Mezun olmak için yeterlilik koşulu 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaktır.
Program Profili
Kimya bölümünde lisans öğrencilerinin uluslararası standartta eğitim alması amaçlanmaktadır. İsteyen öğrencilere lisans tezi ile araştırmaya katılma olanağı sağlanır ve öğrenciler lisansüstü çalışmaya cesaretlendirilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Kimya bölümü mezunları devlet kuruluşlarında genellikle analiz laboratuarlarında kimyager olarak çalışabilirler. İlaveten, milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda ve özel okullarda öğretmen olarak iş bulabilirler. Aynı zamanda, özel sektörde gıda, ilaç, tıp, tarım olmak üzere ar-ge laboratuarlarında kimyager olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun koşullarını karşılamaları halinde kendi alanında veya alanı dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler. Ayrıca lisans derecesiyle doğrudan doktora programlarına da gereksinimlerini yerine getirirlerse kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Her yarıyılda her ders için bir arasınav, bir final sınavı yapılır. Sınav tarih ve yerleri Bölüm tarafından ilan edilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 100 üzerinden 60 puan alan öğrenci o dersten başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Kimya bölümü öğrencileri öğrenimlerinin son iki yazından birinde 25 iş günü staj yapmak ve başarılı olmak zorundadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu