Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Fransız dilini çok iyi yazıp konuşabilen bireyler yetiştirmek.
2. Fransız edebiyatıyla birlikte batı edebiyatı ve kültürlerini iyi tanıyan bireyler yetiştirmek
3. Fransızcanın yanı sıra İngilizceyi de (ve üçüncü bir batı dilini) iyi düzeyde konuşabilen ve yazabilen bireyler yetiştirmek.
5. Turizm alanında hizmet verebilecek nitelikli eleman yetiştirmek.
6. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere Yabancı dil olarak Türkçe dersi verebilme yetisinde eğitmen adayları yetiştirmek
7. Bankacılık, sigortacılık, dış ticaret, iç ticaret sahalarında çalışabilecek nitelikli eleman yetiştirmek
8. Çeviriye ihtiyaç duyulan hukuk alanlarında ( noterlikler, mahkeme bilirkişilikleri vs. ) hizmet verebilecek eleman yetiştirmek.
9. Üniversitelerde hizmet verebilecek araştırmacılar ve öğretim elemanları yetiştirmek.
10. Uluslararası şirketlerin Türkiye temsilciliklerinde ve yabancı ülke elçiliklerinde hizmet verebilecek elemanlar yetiştirmek.
11.Bakanlıkların dış ilişkiler ile ilgili birimlerinde hizmet verebilecek elemanlar yetiştirmek
12.Görsel ve yazılı basın kuruluşlarında ve dış temsilciliklerinde görev alabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmek.
13. Avrupa Birliği projelerinde görev ve sorumluluk alabilecek düzeyde yazılı ve sözlü yabancı dil yetkinliğini öğrencilere kazandırmak
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu