Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gökçe ÇALIŞKAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Cenk AKYÜZ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Ethem AKTÜRK
Mevlana Koordinatörü
Fizik Bölümü, lisans eğitim ve öğretimine 2006 yılında örgün öğretim programı ile başlamıştır. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora programında 2006 yılından beri lisansüstü eğitimi verilmektedir.
Tarihçesi
2006-2007 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayan Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ Fizik Bölümüne, 2006 yılında 30 öğrenci yerleştirilmiş ve bunu takip eden yıllarda bu sayı artarak giderek artmıştır. Son olarak, Sağlık Alanında Lisans Tamamlama programı dâhilinde, 2015 yılında 21 öğrenci, 2016 yılında 9 öğrenci ve son olarak 2017 yılında 4 öğrenci programımıza kayıt yaptırmıştır. Fizik Bölümü, 9 öğretim üyesi (5 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi), 3 Dr. Araştırma görevlisi ve çağın gereksinimlerine uygun modern alt yapıya sahiptir.
Misyon
Bölümümüzün temel misyonu, doğanın yapısını anlamayı hedefleyen fizik biliminin temel kavramlarını öğrencilere kazandırmaktır. Öğrencilerimizi problem çözme yeteneği kazanmış, bilgisayar donanım ve yazılımı gibi pek çok teknik alanda uzmanlaşmış olarak ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge akademik çalışmaları yapan, hayat boyu öğrenen, sorgulayan ve bağımsız düşünebilen birer birey olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bilimsel ahlaka ve etik değerlere sahip bilim insanları yetiştirmek, bilimsel gelişmeleri takip eden, bu gelişmelere katkı sağlayabilen, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyabileceği çeşitli alanlarda uygulamaya dönük çalışabilme becerileri kazanmış mezunlar yetiştirebilmek hedeflenmektedir.
Vizyon
Vizyonumuz, sunulan çağdaş eğitim ve öğretimin beraberinde alanında ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, bilimsel gelişmeleri takip eden, bilime katkı sağlayan, nitelikli bilimsel çalışmaları ile gelişmiş ve saygın bölümlerinden biri olmaktır.
Amaç
Fizik Lisans programı, araştırma enstitüleri ve sanayideki teknik ve profesyonel alanlar için iyi eğitilmiş fizikçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fizik bölümünde verilen eğitim-öğretim doğrultusunda, bölümümüzün temel amaçlarından bazıları aşağıda verilmiştir: • Öğrencilerimize “Fizikçi” ünvanının gerektirdiği çağdaş bilgi ve beceriyi kazandırmak, • Öğrencilerin, Fiziğin bilim, teknoloji, sanayi ve iş dünyasındaki yerini anlamalarına katkıda bulunmak ve mezun olduktan sonra Eğitim-Öğretim, teknoloji, araştırma, geliştirme ve akademik çalışmalar için pratik ve teorik eğitimi tam ve eksiksiz almalarını sağlamak, • Görev aldığı sektörlerde deney tasarlama, modern cihazları kullanma, sonuçları değerlendirme, yorumlama bilgi ve becerisini kazandırmak, • Bilim ve teknolojiyi takip ederek, kendini sürekli yenileyebilme imkânlarını ve becerilerini geliştirmek, • Doğa ve fizikle ilgili karşılaştığı sorunlara profesyonel çözümler üretebilme bilgi ve becerisi kazandırmak, • Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilen ve bunun sonucunda özgün yayın, patent ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunacak yeni yöntemleri fark edebilecek araştırma becerisi kazandırmak, • Ekip çalışmasına yatkın ve kendini açık bir şekilde ifade edip iletişim kurabilen, fizikçiler yetiştirmektir. Bölümümüz coğrafi konumu itibarıyla, İzmir başta olmak üzere birçok şehire yakınlığı ile ulaşım kolaylığı da sunan, önemli bir ildedir. Fizik Bölümü’nden dört yıllık lisans eğitimi sonunda mezun olanlar “Fizikçi” ünvanına sahip olarak, çeşitli iş alanlarında çalışabilirler. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir. • Temel bilimleri tercih eden öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, akademik kariyer yapmayı tercih etmektedir. Bu amaçla öğrenciler, üniversitelerin Fen Bilimleri ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin başvuru koşullarını sağladıkları takdirde Yüksek Lisans ve Doktora çalışması yapabilirler. Aynı zamanda isterlerse gerekli şartları sağladıkları takdirde araştırma görevlisi olarak da çalışabilirler. • MEB ve YÖK bursları ile yurt dışında Yüksek Lisans ve Doktora çalışması yapabilirler. • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TUBİTAK (Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi, Marmara Araştırma Merkezi), Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Telekom, Aselsan, Roketsan, Türk Standartları Enstitüsü gibi kuruluşlarda araştırmacı veya memur olarak çalışabilirler. • Hastanelerin radyoloji bölümlerinde (Medikal Fizik alanında Yüksek Lisans yaptığı takdirde), firmaların kalite kontrol laboratuarlarında, bilgisayar firmalarında, teknik cihazların satış ve servis şirketlerinde, elektronik ve sanayi alanında çalışan kuruluşlarda ve bankalarda çalışabilirler. • İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimine katılıp, bu süreç sonucunda yapılan sınavda başarılı olanlar, çeşitli sektörlerde “İş Güvenliği Uzmanı” olarak çalışabilirler. • Mezunlarımızın bir kısmı fizikte akademik kariyer yapabilirken, bir kısmı da yüksek lisans ve doktoralarını mühendislik fakültelerinde yapabilirler. • Lisans programını tamamlayan öğrencilerimiz, tıp fakültelerinde, sağlık fiziği, medikal fizik veya radyasyon onkolojisi üzerinde uzmanlaşabilirler. • Formasyon eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz “Fizik Öğretmeni” olarak da çalışabilme imkânı bulmaktadırlar. • Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz ileri teknoloji firmalarında, örneğin; enerji, güvenlik ve optik sektörlerinde iş imkânı bulabilmektedirler.
Fiziki Altyapı
Fizik Bölümü için Fen-Edebiyat Fakültesinde ayrılan toplam alan 1000-1500 m2 arasındadır. Programın yürütülebilmesi için, 60 m2’lik alana sahip 4 adet 50 kişilik sınıf ayrılmıştır. Bu sınıflar teknolojik donanıma sahip olup, her türlü doküman mevcuttur. Bölümümüzde, toplamda yaklaşık 200 m2 civarında 3 adet öğrenci laboratuvarı mevcuttur. Toplam 2 adet araştırma laboratuvarı mevcut olup toplam alanı ise yaklaşık 80 m2’dir. Her araştırma laboratuvarında ortalama 2 adet yüksek lisans ve doktora öğrencisi araştırma yapabilecek durumdadır. Bölümümüz 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yüksek lisans programlarında ve 2013-2014 Güz Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise doktora programları ile de eğitim vermektedir. Halen yüksek lisans eğitimini sürdüren 8, doktora eğitimini sürdüren 3 öğrencimiz mevcuttur. Bölümümüzde ayrıca yandal eğitimi de verilmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu