Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. İsmet ATEŞ
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Umut EVLİMOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Umut EVLİMOĞLU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Necmiye CÖMERTLER
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Farabi Değişim Koordinatörü
İktisat Bölümü Lisans Programı; öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır.
Tarihçesi
İktisat lisans programı 1992 yılında kurulmuştur.
Misyon
Öğrencilere günümüz dünya ve Türkiye ekonomisini tanımalarını ve anlamalarını sağlayacak, teorik olduğu kadar güncel tartışmalara da yer veren bir ekonomi eğitimi vermek hem fen bilimleri hem de diğer sosyal bilimlerle etkileşimi öne çıkaran, disiplinler arası bir araştırma felsefesiyle ekonomi biliminin sınırlarını zorlayan araştırmalar yapmak ve bölümün akademik birikimini toplumla paylaşmaktır.
Vizyon
Ekonomi Lisans Programı, çevrelerindeki ekonomik olgu ve sorunları analiz ederken ekonomi kuramları ve kavramlarını yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerimiz aktif öğrenme süreçlerinde geliştirdikleri içsel perspektifle, doğrudan ekonomi biliminin alanına giren ya da girmeyen olguları analiz edebilme yetisine sahip olurlar. Bu yaklaşımla tasarlanan Ekonomi Lisans Programı, üniversite sonrası çalışacakları alandan bağımsız olarak öğrencileri, rekabetin giderek yoğunlaştığı küresel ekonomide aktif birer karar alıcı olarak hazırlamaktadır.
Amaç
Ekonomik konular hakkında bilgi üretmek ve paylaşmaktır. Bu amaçla - Özellikle Türkiye Ekonomisi hakkında, uluslararası düzeyde kaliteli araştırmalar yapar. - Lisans programları özel ve kamu sektörlerinde başarılı bir şekilde çalışabilecek, ana ekonomik konsept ve methodları anlamış, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmiş yaratıcı ve özgür düşünebilen bireyler yetiştirmeye odaklıdır. - Lisans üstü programları bağımsız araştırma yapabilen ve ekonomistlerin yer aldığı kurumların talepleri karşılayabilecek belirli konularda uzmanlaşmış kaliteli iktisatçılar yetiştirmeye odaklıdır.
Fiziki Altyapı
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nazilli'ye 20 dakika mesafeli İsabeyli'deki, üç bloklu 26 bin metre kare kapalı alanı bulunan ana binasında, 15 adet amfiye, 8 sınıfa, internete sürekli bağlı 2 bilgisayar laboratuvarına, 1 kütüphaneye, 1 kantine, 1'er adet öğrenci ve personel yemekhanesine ve 64 adedi akademik personele tahsisli toplam 80 çalışma odasına sahiptir. Ayrıca ana binanın hemen yanındaki 500'er öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olarak hizmet vermektedir.
Teknik Altyapı
Fakültedeki bilgisayar ve internet altyapısı, her çalışma odasında var olan masaüstü ve diz üstü bilgisayarlar aracılığıyla, akademik ve idari personele 24 saat hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmiş; akademik bilimsel yayınlara kesintisiz erişim sağlanmıştır. Öğrenciler aynı imkana, öğretimin devam ettiği süreler içinde açık olan bilgisayar laburatuvarları yardımıyla kavuşturulmuştur. Fakülte çevresinde bulunan özel kafe ve işletmelerdeki kablosuz internet erişimi, öğrenciler tarafından çok yoğun olarak kullanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu