Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Ali PETEK
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Aynur UÇKAÇ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Şansel ÖZPINAR
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Aynur UÇKAÇ
Farabi Değişim Koordinatörü
1992 yılında kurulan Maliye Bölümü, maliye alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi vermektedir. 9 tam zamanlı öğretim üyesi ve yaklaşık 800 lisans öğrencisiyle, başlıca kamu maliyesi, vergi ve kamu harcamalarına ilişkin, temel araştırma ve bilim alanlarında öğrenim hizmeti sağlanmaktadır. Bölüm akademik personeli, kamu ekonomisi, mali hukuk, bütçe, kamu borcu ve yoksulluk gibi pek çok konuda bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri yürütmektedir.
Tarihçesi
Maliye lisans programı 1994 yılından itibaren eğitim-öğretime başlamış ve birinci ve ikinci öğretim programlarıyla eğitim vermektedir.Bölüm bünyesinde 1 profesör, 2 yardımcı doçent ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Misyon
Maliye Bölümü, özel sektörün ve kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve öğrencileri karmaşık, rekabetçi iş ortamına hazırlamak amacıyla kurulmuştur. Bölümde 4 yıllık eğitim süresi boyunca, mali konularla ilgili, kamu sektörüne ve özel sektöre yönelik teorik ve uygulamalı dersler, matematik, istatistik, muhasebe, ekonomi ve hukuk alanına ilişkin derslerle birlikte gösterilmektedir.
Vizyon
Bölüm öğretim elemanları ile birlikte Türkiye'nin koşulları yanında Maliye alanında yaşanan küresel gelişmelerin gereklerine de uyum sağlama bilinci içinde, teorik ve pratik bilgilerin bütünleştiği bir öğretimin gerçekleşmesi, mezuniyet sonrası kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikiminin oluşması amaçlanmaktadır.
Amaç
Maliye bölümünün amacı, maliye bilimi ile ilgili temel kavramsal çerçeveyi özümsemiş, mali, hukuki ve iktisadi sorunları ve olguları doğru olarak betimleyip kavramsallaştırabilen, bunlar üzerinde doğru analizler, değerlendirmeler yapabilen, matematiksel, istatistiksel, bilimsel bilgiyi maliye alanına uygulayabilen, bu amaçla hazırlanmış temel bilgisayar paket yazılımlarını kullanabilen, maliyenin özel ve kamu hukuku ile ilişkili olduğu alanlarda hukukî bilgiye sahip, gerektiğinde yöneticilik inisiyatifi de alabilen, iletişim ve sosyal becerileri gelişmiş, global ve sorgulayıcı bakış açısını paylaşan, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş mezunlar vermektir.
Fiziki Altyapı
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nazilli'ye 20 dakika mesafeli İsabeyli'deki, üç bloklu 26 bin metre kare kapalı alanı bulunan ana binasında, 15 adet amfiye, 8 sınıfa, internete sürekli bağlı 2 bilgisayar laboratuvarına, 1 kütüphaneye, 1 kantine, 1'er adet öğrenci ve personel yemekhanesine ve 64 adedi akademik personele tahsisli toplam 80 çalışma odasına sahiptir. Ayrıca ana binanın hemen yanındaki 500'er öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olarak hizmet vermektedir.
Teknik Altyapı
Fakültedeki bilgisayar ve internet altyapısı, her çalışma odasında var olan masaüstü ve diz üstü bilgisayarlar aracılığıyla, akademik ve idari personele 24 saat hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmiş; akademik bilimsel yayınlara kesintisiz erişim sağlanmıştır. Öğrenciler aynı imkana, öğretimin devam ettiği süreler içinde açık olan bilgisayar laburatuvarları yardımıyla kavuşturulmuştur. Fakülte çevresinde bulunan özel kafe ve işletmelerdeki kablosuz internet erişimi, öğrenciler tarafından çok yoğun olarak kullanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu