Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel kavram ve teorileri kavrar, değerlendirir ve uygular.
2.Dünyadaki siyasal ve sosyal gelişmeleri takip eder, irdeler. Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel sorunları algılar ve yorumlar.
3.Uluslararası ilişkileri tarihsel ve hukuksal perspektiften değerlendirip açıklar.
4.Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimine ilişkin genel bir vizyon kazanır. Bu doğrultuda Türkiye’nin dünya siyasetindeki yerini, komşularıyla ve dünya ile ilişkilerini inceler ve irdeler.
5.Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrar, bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilir.
6.Uluslararası siyasal kurumların ve uluslararası/ hükümetler arası/bölgesel örgütlerin gelişim süreçlerini, yapılarını ve işleyişlerini kavrar.
7.Akademik ve mesleki konularda araştırma yapar, sayısal ve istatiksel verileri okuyup yorumlar.
8.Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanır.
9.Eleştirel ve analitik düşünür, olay ve sorunlara çözüm üretebilir.
10.Uluslararası İlişkilerle ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış bilimsel çalışmaları takip eder, makale, bildiri, tez ve rapor hazırlayıp sunar.
11.Başkalarının düşünce ve eylemlerine karşı açık fikirli ve saygılıdır. Çevresiyle kolay iletişim kurabilecek kadar sosyalleşir. Görüş ve düşüncelerini topluluk önünde rahatlıkla ifade edebilir.
12.Ekip çalışması içinde lider ve ekip üyesi olarak değişik görevler alır, takım çalışmasına da bireysel çalışmaya da yatkındır.
13.Kamu sektörü ve özel sektörde çalışmanın gerektirdiği mesleki bilgilere, teorik altyapıya ve gerekli donanımlara sahiptir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu