Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜL
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ
Mevlana Koordinatörü
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi; yakın ilişkili iki alan olarak, siyasi ve idari konulardaki akademik çalışmalarla ilgilenmektedir. Siyaset Bilimi, bir disiplin olarak, politik bir sistemde kaynakların ve değerlerin yayılma sürecini analiz eder. Bu disiplinin incelediği konular iktidar, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisite ve siyasal katılım ve devlet, siyasi partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumlardır. Disiplin aynı zamanda siyasi adalet, ideoloji ve özgürlük, demokrasi, ahlaki değerler ve eşitlik gibi siyasal kavramları analiz eder.
Tarihçesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 1993 yılından beri fakülte bünyesinde bulunmaktadır.
Misyon
Temel sosyal bilimlere hakim ve siyasal alt yapısı sağlam kamu görevlileri yetiştirmek.
Vizyon
Türkiye'nin sayılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri arasında yer almak.
Amaç
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün amacı, modern yönetim anlayışının benimsenebilmesi için gerekli literatürel bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya koyabilecek yeterlilikte yöneticiler yetiştirmek, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında, özel sektörün çeşitli yönetim kademelerinde ve bankalarda görev alacak olan mezunlarımıza, kamu yöneticisi formasyonu kazandırmak ve üstlendikleri görevleri en iyi biçimde yapabilmeleri için, politika, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, yerel yönetimler, kamu hukuku, ve uluslararası siyaset alanlarında karşılaştırmalı eğitim ve araştırma yapmayı öğretmek, aldıkları bu eğitim sayesinde sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmaktır.
Fiziki Altyapı
Bina Bilgisi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nazilli'ye 20 dakika mesafeli İsabeyli'deki, üç bloklu 26 bin metre kare kapalı alanı bulunan ana binasında, 15 adet amfiye, 8 sınıfa, internete sürekli bağlı 2 bilgisayar laboratuvarına, 1 kütüphaneye, 1 kantine, 1'er adet öğrenci ve personel yemekhanesine ve 64 adedi akademik personele tahsisli toplam 80 çalışma odasına sahiptir. Derslik Sayısı Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dersler, 15 amfi, 8 sınıf ve 2 bilgisayar laboratuvarında yapılmaktadır.
Teknik Altyapı
Teknolojik Donanım Fakültedeki bilgisayar ve internet altyapısı, her çalışma odasında var olan masaüstü ve diz üstü bilgisayarlar aracılığıyla, akademik ve idari personele 24 saat hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmiş; akademik bilimsel yayınlara kesintisiz erişim sağlanmıştır. Öğrenciler aynı imkana, öğretimin devam ettiği süreler içinde açık olan bilgisayar laburatuvarları yardımıyla kavuşturulmuştur. Fakülte çevresinde bulunan özel kafe ve işletmelerdeki kablosuz internet erişimi, öğrenciler tarafından çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Laboratuar İmkanları Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iki bilgisayar laboratuvarına sahiptir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu