Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bünyesindeki 10 Bölüm altında halihazırda 7 programda 4 yıllık lisans öğretimi yapan bir kurumdur. Aynı zamanda 12 lisansüstü program, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak, Fakülte'deki akademik personel tarafından koordine edilerek yürütülmektedir. Fakültede uygulanan eğitim öğretim sistemine ait hukuki altyapı, esas itibariyle "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na" ve "Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne" dayanır. Fakülteye LYS sınav sonucuyla, yatay ve dikey geçiş yoluyla ve yabancı uyguklu öğrenci kabulu yoluyla öğrenci kabul edilir. Her öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde, mevzuata uygun şekilde kayıt yenilemek zorundadır. Her öğrencinin bir "öğrenci danışmanı" vardır. Fakülte'de bir öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıdönemden oluşur. Fakültede sınav takvimi yıllık olarak bir önceki yılın Nisan ayı içinde belirlenir ve ilan edilir. Öğretim dili genel olarak Türkçe'dir. Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Lisans Programında kısmi İngilizce eğitime başlanmıştır. Ayrıca Erasmus Öğrenci Değişim Programıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce sınıflar açılmaktadır. Fakülte'de dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Hem yerel hem de AKTS kredisi uygulaması vardır. Ders eşdeğerliği, kredi aktarımı, sınavlar, notlar ve değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır. Notlar 100 üzerinden verilir. Öğrencinin ders geçebilmesi için, 100 tam not üzerinden yapılan değerlendirmenin sonucunda ağırlıklı ortalama biçiminde hesaplanan notun, lisans programlarında 50, yüksek lisans programlarında 70 ve doktora programlarında 75 olması gerekir. Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde notların 100'lük sistemden diğer not sistemlerine ne şekilde dönüştürüleceği gösterilmiştir. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarından birini tamamlayan her öğrenciye "lisans diploması" verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarıyla üniversiteler arası değişim mümkündür.
Kazanılan Derece
"Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar."
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrencilerin bölüme kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir: a) ÖSYM tarafından programa yerleştirilmiş olmak, b) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak, c) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
"Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer derslerinden muaf tutulur ve muaf tutulduğu derslerle birlikte önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersleri, transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz." http://www.yok.gov.tr/content/view/476/ http://www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/3-%20ON%20LISANS%20VE%20LISANS%20EGITIM%20YON..pdf?id=NHJYG982HYA3PL9F3KFO
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Uluslararası İlişkiler alanına ait temel derslerin yanısıra, Siyaset Bilimi, İktisat, Hukuk, ve Maliye gibi disiplinlere ait birçok ders öğrencilerimize geniş bir yelpaze içinde ve farklı araştırma alanına sahip öğretim üyelerimiz tarafından sunulmaktadır. Program, Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal altyapı sağlarken, öğrencilerin edindikleri bilgileri meslek hayatlarında nasıl uygulayacakları konusunda da yol gösterir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi devlet kurumlarının A sınıfı kadrolarında çalışabileceği gibi, çeşitli uluslararası veya hükümet dışı örgütlerde de görev alabilmektedirler. Ayrıca özel sektörde ulusal/uluslararası fimaların dış ticaret departmanlarında da görev ve sorumluluk üstlenebilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
"Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler."
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Bir yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 50 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerimizin 180 AKTS zorunlu, 49 AKTS seçmeli ve 11 AKTS bölüm dışı seçmeli ders alarak toplamda en az 240 AKTS'yi tamamlamaları gerekmektedir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu