Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Bitki Koruma - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Programa öğrenci kabulü ‘Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında bölümünde yer alan Öğrenci Kabulü başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Sınavlar, ölçme ve değerlendirme aşamaları her bir dersi veren öğretim üyesinin belirlediği şartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Uygulama kredisi olan derslerde uygulama sınavı yapılmakta olup final sınavına girebilmek için uygulama sınavından başarılı olmak gerekmektedir. Sınavlar dönem içinde bir arasınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin dönem sonu not ortalamaları arasınav notunun %40'ı ve final notunun %60'ı olarak değerlendirilmektedir. Bu iki notun toplamı öğrencinin bağıl notu sistemine göre durumunu ortaya koymaktadır. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bitki Koruma alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bölüm öğrencileri Erasmus değişim programı çerçevesinde Avrupa’da anlaşmalı üniversitelerde aynı akademik yıl içerisinde 1 veya 2 yarıyıl eğitim alabilmektedirler. Ayrıca Farabi değişim programı ile yurtiçinde farklı bir üniversitede kendi alanları ile ilgili birimlerde eğitim alabilirler. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, varsa yeterli düzeyde İngilizce bilmek koşulunu aşmaları durumunda kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bitki Koruma alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü ‘Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında bölümünde yer alan Öğrenci Kabulü başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında örgün olmayan, sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Adnan Menderes Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bitki Koruma Bölümü lisans eğitiminde 4 yıllık bir program çerçevesinde; ziraat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri ve bitki koruma bilimi içerisine giren konuları hem kuramsal hem de uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamıştır. Bunun için öğrenciler eğitim programının birinci ve ikinci yılında ağırlıklı olarak zorunlu temel bilim dersleri ile temel ziraat mühendisliği derslerini alarak farklı tarım bilimleri konusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda bitki koruma eğitimine yönelik dersleri alarak alanlarında özelleşmeleri sağlanır. Bu dersler kapsamında kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otları öğrenerek, biyolojileri, zarar şekilleri ve mücadele yöntemleri ile bunların çevreye etkilerini teorik ve uygulamalı olarak öğrenme olanağına sahip olurlar. Ayrıca, staj, mesleki uygulama, proje ve tez çalışması derslerinde bitki koruma sorunlarını araştırma, analiz ederek çözümleme ve öneri sunma konularında planlama ve uygulama bilgi ve becerisini kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlar, üniversiteler, bankalar, belediyeler, tarımsal ilaç, gübre, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ithalat-ihracat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon kuruluşları, ilaç şirketleri ve bayiiler, bitkisel ürünleri yetiştiren ve işleyen işletmeler, üretici birlikleri ve kooperatiflerinde çalışabilmekte, zirai danışmanlık yapabilmekte ve gıda kontrolünde sorumlu teknik eleman olarak görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, varsa yeterli düzeyde İngilizce bilmek koşulunu aşmaları durumunda kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme aşamaları her bir dersi veren öğretim üyesinin belirlediği şartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Uygulama kredisi olan derslerde uygulama sınavı yapılmakta olup final sınavına girebilmek için uygulama sınavından başarılı olmak gerekmektedir. Sınavlar dönem içinde bir ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin dönem sonu not ortalamaları ara sınav notunun %40'ı ve final notunun %60'ı olarak değerlendirilmektedir. Bu iki notun toplamı öğrencinin bağıl notu sistemine göre durumunu ortaya koymaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşuları Ve Kuralları ” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Öğrenciler 5. Ve 6. yarıyılların sonunda 9 hafta yaz stajı yapmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu