Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tarım Ekonomisi - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tarım Ekonomisi Bölümünün iki ana bilim dalı bulunmaktadır:Tarımsal İşletmecilik ve Tarım Politikası ve yayım. Tarımsal işletmecilik, tarımsal işletmelerin planlanması ve analizi, tarımsal ürünlerin pazarlanması, kooperatifçilik, finansman gibi konuları inceler. Tarım politikası ve yayım ise, tarımda uygulanan politikaların iç ve dış etkilerini, tarımsal yayım çalışmalarını ve kırsal kesimin sosyo-ekonomik yanını inceler. Bölüm yüksek lisans programına sahiptir. Bölümdeki güncel araştırmalar tarımsal pazarlama, sözleşmeli çiftçilik ve uluslar arası ticaret konularını içermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
-
Kazanılan Derece
Ziraat Mühendisliği-Tarım Ekonomisi alanında Lisans Diploması
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Adnan Menderes Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım bilimleri ile ekonomi biliminin temel prensiplerini birlikte kullanarak, tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme ve çözebilme becerisi kazanmasına yönelik eğitim planı yürütmektedir. Böylece, Tarım Ekonomisi Bölümü disiplinlerarası çalışmalara yatkın, Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde ifade edebilen, mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda Tarım Ekonomisi ile ilgili derslerin yanı sıra Ziraat Mühendisliği temel dersleri de yer almaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersler de bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları hem kamu hem de birçok özel sektör kuruluşunda görev alabilmektedir. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çeşitli Kamu ve Özel Sektör Bankaları, Dış Ticaret Firmaları, Sigorta ve Kıymet Taktiri Firmaları, Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri, Tarımsal Kooperatifler, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları, Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi, Danışmanlık Firmaları
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Not değerlendirilmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Adnan Menderes üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesinde yer alan ilgili maddelerde belirtildiği şekilde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin arasınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40'nın; final sınav puanının %60'ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarı yıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirilmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve puanları FF (devamsız) harf notu ile değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Program içinde staj yapılması gereklidir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu