Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Peyzaj Mimarlığı’nın temel ilke ve prensipleri konusunda yeterli alt yapıya sahip olma, bu ilke ve prensipler doğrultusunda uygun analitik ve teknik yöntemleri seçme ve uygulama becerisine sahip olma.
2.Peyzaj Mimarlığı alanında sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek tasarım, planlama, onarım, koruma ve yönetim konularında teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahip olma.
3.Doğal ve kültürel peyzaja yönelik mevcut ve geleceğe ilişkin verileri analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve sorunları çözebilme becerisine sahip olma.
4.Doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması, koruma statüsüne sahip alanların planlaması ve yönetimi konularında çözümler üretme ve uygulama becerisine sahip olma.
5.Tasarım öğe ve ilkelerini peyzaj tasarım sürecine aktarabilme ve yaratıcılığını yansıtabilme becerisine sahip olma.
6.Peyzaj Mimarlığı alanında kullanılan yapısal ve bitkisel materyaller konusunda gerekli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olma.
7.Peyzaj Mimarlığı çalışma alanlarında gerekli olan teknik araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin kullanma becerisine sahip olma.
8.Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında gerekli bilgi, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma.
9.Peyzaj Mimarlığı mesleğinin tarihi gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi yorumlayabilme becerisine sahip olma.
10.Etik değerlere ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olma.
11.Peyzaj Mimarlığı disiplini içinde ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.
12.Gerektiğinde bağımsız davranabilme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olma.
13.Mesleki bilgi ve deneyimlerini güncel iletişim tekniklerini kullanarak sözlü, görsel ve yazılı sunabilme yetisi kazanma.
14.Peyzaj Mimarlığı alanı ile ilgili bilgiye ulaşma ve problem çözümünde eleştirel bir bakış açısına sahip olma. Güncel sorunları yorumlayabilme ve alternatif çözümler üretebilme.
15.Mesleki mevzuata hâkim olma.
16.Türkçe ve yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma.
17.Atatürk ilke ve inkılâplarını özümseme.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu