Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Su Ürünleri Mühendisliği - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Su Ürünleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişler, “Adnan Menderes Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş, Çift Ana Dal Programı ve Yan Dal Programı Yönergesi” nde belirtilen esaslara uygun şekilde gerçekleştirilir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Su Ürünleri Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına, yönetmeliklerine ve yönergelerine göre yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferinin Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, Adnan Menderes Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğinin o dersin öğretim üyesi tarafından uygunluğunun belirtilmesi ve ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferi ve muafiyetler mümkündür. Programların eğitim planında yer alan “bilgisayar” ve “yabancı dil” gibi dersler için akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olmaktadır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Program Profili
Ziraat Fakültesi altında kurulan bu programda Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balıkçılık Bilimleri alanlarında yeterli donanım ve bilgiye sahip mühendis yetiştirmenin yanı sıra, bu alanlarda çeşitli araştırmalar ve yayınlar yapmak amacıyla kurulmuş bir bölümdür. Bu doğrultuda bölüm öğrencilerine teorik bilgilerin yanı sıra çeşitli uygulamaları yaptırarak ülkemiz balıkçılığına ve su ürünleri yetiştiriciliğine yararlı hizmetler vermeyi hedeflemektedir. Eğitim planında genel kültüre yönelik derslere ek olarak, mesleki zorunlu ve öğrencinin tercihine dayalı seçmeli dersler bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde bulunan diğer bölümler ile gerek bireysel gerekse gruplar halinde disiplinler arasında çalışmalarla Su Ürünleri ile ilgili problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunları yetiştirmek bölümümüzün hedeflerinden biridir.
Mezunların İstihdam Profilleri
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları, — Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kuruluşları, — Denizcilik Müsteşarlığı ve ilgili kuruluşları, — Devlet Su İşleri ve ilgili kuruluşları, — Belediyeler ve kurumları, — Diğer kamu kurum ve kuruluşları, — Balıkçılık işletmeleri, — Balıkçı Kooperatifleri, — Su ürünleri üretim işletmeleri, — Su ürünleri işleme tesisleri, — Kontrol laboratuarları, — Su ürünleri pazarlama ve satış firmaları, — Yem sanayi, — Su ürünleri ağ kafes yapı sanayi
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Mezuniyet Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesinde açıklandığı gibidir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu