Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Alper KARTAL
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Esin ERGİN
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Nermin GÜRBÜZ
Staj Koordinatörü
Bölümümüz, üniversitemiz merkez yerleşkesinde eğitim-öğretimini sürdürmektedir
Tarihçesi
2003-2004 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlayan antrenörlük bölümünün 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 2. öğretim programı da açılmıştır. 4 yıllık eğitim veren bu bölümden mezun olan öğrenciler 3.kademe antrenörlük belgesi alabilmekte ve bir çok kulüpte antrenörlük yapabilmektedir.
Misyon
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş, özgür düşünceli,laik, ülke ve milletine karşı sorumluluklarının bilincinde olan, özel alan ve genel kültür boyutlarında yeterlilik düzeylerine ulaşmış bireyler yetiştirmek, Ulusal ve evrensel spor bilinci geliştirmek, Sporun toplum ve birey için önemini kavratmak, Alanın gerektirdiği bilgiyi ve bakış açısını kazandırmak, Bilgiye nasıl ulaşılacağını, onu nasıl kullanacağını ve geliştireceğini öğretmek, Sportif ve insani değerleri özümsetmek ve bu değerlerlerin yaygınlaşması yolunda topluma katkı sağlamak, Değişimi izleyebilen ve çağın koşullarına göre kendini geliştirebilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmek, Kendi alanında bulunduğu çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını fark edip bunlara etkin çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Yetiştirdiği bireylerin yeti ve yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek, çağdaş bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, bu özelliklere bağlı olarak Atatürkçü çizgide alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak,- Hem kamu sektörü hem de özel sektör kuruluşları için tercih edilen beden eğitimi ve spor öğretmeni, spor yöneticisi, çalıştırıcı ve boş zaman değerlendirme uzmanı yetiştirmek, Öğrenen örgüt olma özelliğini geliştirmiş ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimsemiş bireyler yetiştirmek; Ulusal ve uluslar arası sportif etkinliklerde adını duyurmak; spor bilimlerinde ulusal ve uluslar arası standartları yakalamak, Sporda uluslar arası standartlarda rekabet edebilir bir Türkiye için donanımlı, bilinçli bireyler yetiştiren öncü bir kurum olmak hedefimizdir.
Amaç
Antrenörlük Eğitimi Bölümünün amacı; seçilen spor dalında uzman ve yeterlilikleri en üst seviyede olan,etik değerlere önem veren, üstün bilgi ve birikimi olacak,liderlik vasfı gelişmiş,yaratıcı ve yeniliklere açık kişiler yetiştirmek. Antrenörlük Eğitimi Bölümününde ağırlıklı olarak genel ve spor eğitim ve seçilen uzmanlık alanında en üst seviyede spor bilgisi ve antrenman bilgisi eğitimi ve öğretimi vermek.
Fiziki Altyapı
1 İdari Bina( 1 Amfi, 12 Derslik), 2 Kapalı Spor Salonu, 1 Kapalı Yüzme Havuzu, 1 kondisyon Salonu, 1 Jimnastik salonu, 1 Atletizm Sahası, 5 Tenis Kortu, Açık Basketbol ve Voleybol Sahaları
Teknik Altyapı
1 İdari Bina( 1 Amfi, 12 Derslik), 2 Kapalı Spor Salonu, 1 Kapalı Yüzme Havuzu, 1 kondisyon Salonu, 1 Jimnastik salonu, 1 Atletizm Sahası, 5 Tenis Kortu, Açık Basketbol ve Voleybol Sahaları
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu