Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Rekreasyon - Normal Öğretim
Rekreasyon (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Rekrasyon Eğitimi bölümü Programında yer alan derslerin % 65’i Teorik % 35 uygulamalı dersleri içermektedir. Derslerin dağılımında ise % 10 seçmeli dersler yer almaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yok
Kazanılan Derece
Bölüm, yüksek öğretimde Rekreasyon bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı‟ndan (YGS) yeterli puanı almış olması gerekir. Fiziksel Beceri Yetenek sınavından başarılı olması
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğretim programında var olan ve alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri daha önce almış ve başarılı olan öğrenciler bu derslerden muaf tutulurlar
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan 159 kredilik (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek
Program Profili
Mezunlar, turistik işletmeler, tatil köyleri, oteller, termal üniteler, seyahat acenteleri, belediyeler, sosyal tesisler, parklar,spor kulüpleri, kamu kuruluşları, özel idareler ve eğitim kurumlarında çalışabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Rekreasyon bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından en az 55 (%50), yabancı dil sınavından 50 (%25) puan almaları ve yapılan mülakat sınavından 60 (%25) almaları ve toplam 65 puan almak koşuluyla yüksek lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Bölümümüzde, kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve uygulamaları aşağıda belirtildiği şekilde iki ana bölümden oluşmaktadır. Vize Sınavları (% 40) Teorik Derslerde: Yazılı + Sözlü Uygulamalı Derslerde: Uygulama + Teorik Final Sınavları (% 60) Teorik Derslerde: Yazılı + Proje-Ödev (Sözlü ve yazılı) Uygulamalı Derslerde: Uygulama + Teorik + Proje-Ödev (Sözlü ve yazılı) Yapılan bütün sınav değerlendirmeleri öğrenmeyi tam olarak ölçememektedir. Kullanılan ölçme değerlendirme uygulamaları amaç ve hedeflerle karşılaştırıldığında %60-70 düzeyinde geçerlidir.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir
Staj Durumu
Rekreasyon Bölümü öğrencileri en az yirmi iş günü staj yapmak zorundadır. Stajların seçtikleri alana yönelik hizmet veren resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda yapılması zorunludur. Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri Yüksekokul Staj Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci bütün derslerini vermiş ancakstajını henüz tamamlayamamış ise stajını herhangi bir ayda yapabilir. Staj işleyişiyle ilgili kurallar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Staj Yönergesinde belirlenir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu