Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Necmettin PARLAK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Murat ŞENTUNA
Staj Koordinatörü
Bölümümüz, üniversitemiz merkez yerleşkesinde eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
Tarihçesi
2004-2005 Eğitim- Öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Misyon
Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, demokratik ve laik cumhuriyetimizin kazanımlarının belirlediği çizgide ilerleyerek; hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı yapabilecek çağdaş ve etik değerleri benimseyen, üstün nitelikli bireyler yetiştirmek. Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş, nitelikli Spor Yöneticileri yetiştirmenin yanı sıra; eğitim, öğretim ve yöneticilik mesleği ile ilgili alanlarda bilgi üreten ve uygulayan yetiştirdiği Spor Yöneticileri ile örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.
Vizyon
Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, yüksek düzeyde insanlık onur ve sevgisi taşıyan, zor fakat erişilebilir hayalleri ve idealleri olan bireyleri yetiştirmede öncü, öğrencileriyle ve tüm çalışanlarıyla mensubu bulunmaktan kıvanç duyacakları aranan bir bölüm olmaktır. İlköğretim ve orta öğretim kurumlarına Spor Yöneticisi yetiştirme konusunda eğitim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, sorunları çözen, yaratıcı, eleştirici düşünceye sahip, sorumluluk alan ve özgürce karar verebilen eğitimci ve bilim adamlarını yetiştirmeyi, Eğitim, öğretim, spor bilim adamlığı ve yöneticilik mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı, özgün bilimsel araştırmalar yapmayı, Spor toplumunun ihtiyaç duyduğu konularda ilgili kurumlara hizmet içi eğitim programları sunmayı, kurumların ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar yapmayı ve eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemeyi, Bilimsel kriterlere uygun, kültürel sanatsal ve sportif alanda değer sistemi oluşturma işlevini ve topluma hizmet sorumluluğunu evrensel standartlarda yürütmeyi hedefleyen, toplumun mutluluğuna katkıda bulunan, yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir Anabilim Dalı olmaktır.
Amaç
Bireylerin duygusal, sosyal, bilişsel, fiziksel gelişimlerini bilen, öğretim yöntemlerini kullanabilen, öğretim teknolojisinden yararlanan, beden eğitimi ve spor alanında gelişme ve değişmeleri takip eden, genel kültür düzeyi yüksek, spor yöneticiliği mesleğinin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip, gerekli mesleki formasyonu edinmiş Spor Yöneticileri yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır.
Teknik Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu