Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.
2.Analitik ve eleştirel düşünce yeteneği kazanmak
3.Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği bilincine sahip olmak
4.Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.
5.Turizm ile doğal, kültürel ve sosyal çevre ilişkileri bilincine sahip olmak.
6.Alanında güncel konular ve yapılan araştırmaları takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgine sahip olmak.
7.İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
8.Ekip çalışması yapma becerisine sahip olmak.
9.Alanında bilişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
10.Alanında yönetsel bilgi birikimi ve beceriye sahip olmak
11.Turizm endüstrisinin gerektirdiği insan ilişkileri ve davranışları konusunda yetkin olmak.
12.Alanında trendleri takip edebilmek.
13.Seyahat İşletmeciliği alanında girişimcilik ve işletme kuruluş işlemleri konularına hakim olmak.
14.Mesleğinin gerektirdiği konularda bilgi ve beceri sahibi olmak.
15.Ülkesel ve küresel ölçekte seyahat destinasyonları, motivasyonları ve hareketleri konularında bilgi sahibi olmak.
16.Ülkeler ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak.
17.Seyahat işletmeciliğinde kullanılan otomasyon sistemlerine hakim olmak
18.Seyahat acentacılığı ve biletleme konusunda teknik bilgiye hakim olmak.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu