Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Seyahat İşletmeciliği - Normal Öğretim
Seyahat İşletmeciliği (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Seyahat İşletmeciliği Bölümü, bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitiminden sonra, dört yıllık lisans eğitimiyle seyahat işletmelerinde çalışabilmektedirler. Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Rusça veya Japoncadillerinden birisini seçerek dört yıl boyunca ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaktadırlar. Ayrıca, AB Eğitim Programları çerçevesinde, okulumuz işbirliği içinde olduğu ülkelerle Erasmusprogramı çerçevesinde yapılan öğretim elemanı ve öğrenci değişimi ile öğrencilere mesleki eğitim imkanı sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin sahip olduğu nitelikleri artırmaya yönelik sektörle çeşitli sertifika anlaşmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, bölümümüzde CRS & GDSve uluslararası biletleme eğitimi verilmektedir. Bu eğitimlerde en az 80 not ortalaması ile başarılı olan öğrencilerimiz, Galileo ve Amadeus Türkiye tarafından yapılacak sertifika sınavına ve IATA tarafından yapılan sertifika sınavlarına katılabilmektedirler.Bölümümüzden mezun olabilmek için öğrenci yönetmeliği mezuniyet şartlarının yanısıra, okulumuz staj yönergesine uygun TÜRSAB üyesi seyahat acentalarında staj yapmak gerekmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Üniversite Senatosu tarafından alınan kararlar doğrultusunda programlar arası değişime izin verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksekokula yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Program Profili
Seyahat İşletmeciliği programının amacı, seyahat işletmelerinde orta ve üst kademe yönetim kadrolarında çalışmak üzere yabancı dil bilen, temel işletmecilik bilgileriyle donatılmış, seyahat sektörünün yapısını ve seyahat işletmelerinin işleyişine vakıf ve bu işletmeleri yönetebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip, sorunları ve nedenlerini tespit edip çözüm getirebilen kalifiye personel yetiştirmektir. Bölümde yabancı dil destekli eğitim verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarimiz agirlikli olarak seyahat acentalari ve tur operatorleri tararafindan istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Seyahat İşletmeciliği programından başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans ve Doktora için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav,1 Yarıyıl Sonu Sınavı ve Bütünleme sınavı olmak üzere toplam 3 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınavının %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir
Staj Durumu
var
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu