Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Turizm Rehberliği - Normal Öğretim
Turizm Rehberliği (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bölüm, dil puanı ile öğrenci kabul etmektedir (DİL-1). Birinci sınıftan itibaren dört yıl boyunca her dönem seçmeli ikinci yabancı dil dersleri de verilmektedir. Öğrencilerin Erasmus kanalıyla Avrupa üniversitelerinde dönemlik ya da yıllık eğitim almaları mümkündür. Öğrencilerimizim Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm rehberliği çalışma kartı alabilmeleri için öncelikle Türkiye Turu Uygulama Gezisine katılmaları (ücreti öğrenci tarafından karşılanır), gezi sonrasında yapılan değerlendirmelerden başarılı olmaları ve YDS’den en az 75 yabancı dil puanı almaları gerekmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Üniversite Senatosu tarafından alınan kararlar doğrultusunda programlar arası değişime izin verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksekokula yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Program Profili
Öğrencilere; yabancı ve Türk ziyaretçilerin beklenti, istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde özellikler kazandırarak, Türk turizm sektöründe aranılan turizm rehberi olmalarına katkıda bulunmak.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği'nde belirtilen şartları karşılamaları durumunda profesyonel turist rehberlik hizmetini ülkesel ya da bölgesel düzeyde yürütebilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Turizm Rehberliği programından başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans ve Doktora için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav,1 Yarıyıl Sonu Sınavı ve Bütünleme sınavı olmak üzere toplam 3 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınavının %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir
Staj Durumu
Var
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu