Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Olcay ÜZENGİ AKTÜRK
Bölüm Başkanı
Arş. Gör. Önem YILDIZ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz YILMAZ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Yılmaz KALKAN
Staj Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde lisans eğitimine başlayan ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin her alanında toplumun ihtiyaçlarına yönelik geliştirme projeleri ve bilimsel araştırmalar yapacak, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri teknik ve beşeri açıdan çok yönlü problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilecek ve uluslararası ölçekte başarılı mühendisler yetiştirmek amacını taşıyan bir eğitim ve araştırma kurumudur.
Tarihçesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurulmuş olup, 2013 yılında ilk defa öğrenci alarak eğitim/öğretim faaliyetlerine başlamıştır. %100 İngilizce eğitim veren Adnan Menderes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2018 haziran ayında ilk mezunlarını vermiştir.
Misyon
Bölümümüzün temel misyonu çok nitelikli olan öğrencilerini elektrik mühendisliğinin bütün dallarında olabildiğince donanımlı şekilde yetiştirmektir. Bu kapsamda mesleğini dünyanın her yerinde çağdaş düzeyde ve evrensel toplum sorumluluğu bilinci ile yapabilecek birikime sahip, önderlik nitelikleri ile donatılmış, etik kuralları, standartları ve gerçekçi kısıtları dikkate alarak insanlık ve ülke yararına projeler tasarlayıp gerçekleştirebilen, yazılı ve sözlü ifade yeteneğine, sorgulama ve muhakeme yeteneklerine sahip, girişimci, araştırmacı, yenilikçi ve özgün düşünebilen Elektrik-Elektronik mühendisleri yetiştirmektir.
Vizyon
* Yaratıcı düşünce, yenilikçi yaklaşım ve girişimleri özendiren, bilimsel çalışmalarda akılcı çözümler üretebilen bir bölüm olabilmek, * Fırsat eşitliği ve kamu yararı gözeterek eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmek, * Toplum bilincine sahip, paylaşımcı, ülke ve insanlık menfaatlerini düşünen, savunabilen öğrenciler yetiştirebilmek,
Amaç
Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal ve analitik düşünme yeteneğine sahip, Planlama ve tasarım konusunda kabiliyetli, Özgün düşünme yeteneği ile icat etme tutkusuna sahip, Disiplinli bir şekilde çalışabilen, İleriyi görebilen ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip, Yaptığı işlerle ilgili gerekli gördüğü takdirde risk alabilen ve sorumluluğunu üstlenebilen, Çalışma arkadaşları ile iyi ilişkiler kurabilen, Yöneticilik özelliğine sahip, Yurtiçi ve yurtdışındaki meslektaşlarıyla etkin bir şekilde iletişim kurabilen, mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fiziki Altyapı
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerine kabul edilen öğrenciler, Merkezi Dersliklerde lisans öğretimine başlamıştır. Üniversite Makro planında öngörülen 8.200 m2 oturma alanına sahip binalar tamamlandığında toplam 25.000 m2 fiziki alanda eğitim öğretime devam edilmesi planlanmaktadır.
Teknik Altyapı
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerine kabul edilen öğrenciler, Merkezi Dersliklerde lisans öğretimine başlamıştır. Aynı binada bulunan laboratuvarlarda eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Hali hazırda 4.000 m2 kullanım alanına sahip Mühendislik Fakültesi laboratuvar binasının inşaatı devam etmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu