Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Beslenme ve Diyetetik Bölümünde eğitim-öğretim 2013 Eylül'ünde başlamıştır. Beslenme ve Diyetetik mezunları sağlık kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, vb.), toplu beslenme sektörü (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.), halk sağlık merkezleri (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlık merkezleri, kimsesiz çocuklar yurtları ve yaşlı bakım evleri, spor merkezleri, vb.), gıda sanayi, araştırma kurumları, eğitim kurumlarında ve kendi özel iş yerinde çalışabilmektedirler. Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Bu nedenle Aydın Sağlık Yüksekokulu bu fakültelerin hizmet binasında yer almaktadır. Beslenme ve Diyetetik Programı öğrencileri Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Tarihçesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümünde eğitim-öğretim 2013 Eylül'ünde başlamıştır. Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Bu nedenle Aydın Sağlık Yüksekokulu bu fakültelerin hizmet binasında yer almaktadır. Beslenme ve Diyetetik Programı öğrencileri Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Misyon
Toplum sağlığının yeterli ve dengeli beslenme ile yaşam boyu korunması ve iyileştirilmesi. Uluslararası standartlarda diyetisyen yetiştirmek. Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim ve araştırma kurumu olmak. Toplumun sağlıklı beslenmesine katkı sağlayak bilimsel data üretmek. Ulusal ve uluslararası standartlarında referans beslenme laboratuvarı oluşturabilmek.
Amaç
Ulusal ve uluslararası standartlarda nitelikli profesyonel diyetisyenler mezun etmek. Toplum sağlığına ve mesleğin gelişimine katkıda bulunmak.
Fiziki Altyapı
Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Bu nedenle Aydın Sağlık Yüksekokulu bu fakültelerin hizmet binasında yer almaktadır. Beslenme ve Diyetetik Programı öğrencileri ise Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Teknik Altyapı
Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Bu nedenle Aydın Sağlık Yüksekokulu bu fakültelerin hizmet binasında yer almaktadır. Beslenme ve Diyetetik Programı öğrencileri Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu