Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Beslenme ve Diyetetik Bölümünde eğitim-öğretim 2013 Eylül'ünde başlamıştır. Beslenme ve Diyetetik bölümünde 5 öğretim üyesi ve 2 öğretim elemanı bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik mezunları sağlık kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, vb.), toplu beslenme sektörü (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.), halk sağlık merkezleri (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlık merkezleri, kimsesiz çocuklar yurtları ve yaşlı bakım evleri, spor merkezleri, vb.), gıda sanayi, araştırma kurumları, eğitim kurumlarında ve kendi özel iş yerinde çalışabilmektedirler.
Tarihçesi
Yüksekokulumuz, Yükseköğrenim Kurulu ve sağlık Bakanlığı arasında 1992 yılında imzalanan protokol ve 1995 yılındaki Yüksek Sağlık Şurası Kararlarının uygulanması sonucu 2809 Sayılı Kanunun 30. maddesine göre 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuzda Beslenme ve Diyetetik bölümü..............................................................................................uyarınca açılmıştır. Bölümümüz 2013-2014 eğitim-öğretim yılında YGS-2 puanı ile birinci ve ikinci öğretime 40 öğrenci alarak toplamda 80 öğrenci ile eğitime başlamıştır.
Misyon
Toplum sağlığının yeterli ve dengeli beslenme ile yaşam boyu korunması ve iyileştirilmesi. Uluslararası standartlarda diyetisyen yetiştirmek. Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim ve araştırma kurumu olmak. Toplumun sağlıklı beslenmesine katkı sağlayak bilimsel data üretmek. Ulusal ve uluslararası standartlarında referans beslenme laboratuvarı oluşturabilmek.
Amaç
Ulusal ve uluslararası standartlarda nitelikli profesyonel diyetisyenler mezun etmek. Toplum sağlığına ve mesleğin gelişimine katkıda bulunmak.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuz 4 katlı 3500 metrekare kapalı alana sahiptir. Birimde 1 anfi, 9 sınıf, 1 kantin, 1 kafeterya, 1 öğrenci/ personel yemekhanesi, 29 çalışma odası, ve 4 servis odası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Öğrenci işleri Sistemi 8OBİS), Akademik Bilgi Sistemi (AKBİS), Bütçe Ödenekleri Sistemi (e-bütçe), Taşınır Mal Kayıt-Takip Sistemi (AYNİ-PRO), Yazı İşleri Otomasyon Sistemi okulda kullanılmaktadır. Öğrenciler için bir bilgisayar odası vardır. Bilgisayarlar ve projektörler eğitim için sınıflarda kullanılmaktadır. Fotokopi hizmetleri mevcuttur. Üniversite merkez kütüphanesinden hariç bir okul kütüphanesi vardır. Yüksek lisans öğrencileri ve diğer okullardan gelen öğretim elemanları için bir oda ve bilgisaralar mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu