Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Melek Ece ÖNCÜER ÇİVİCİ
Staj Koordinatörü
Doç. Dr. Hakan ATAY
Staj Koordinatörü
Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK
Staj Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Fulya MÜRTEZA
Staj Koordinatörü
Doç. Dr. Onur İÇÖZ
Staj Koordinatörü
1974-1975 Öğretim Yılı başında Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan ve 37 yıllık tarihiye kendi alanında Türkiye'de açılan ilk lisans eğitimi veren okuldur. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanan okulumuz, 1992 yılında da Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1996 - 1997 Öğretim yılı başından itibaren de Aydın'dan taşınarak Kuşadası’nda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak bir yıl süreli yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimi alabilmektedirler. Hazırlık eğitimi Aydın ili Merkezinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulunda verilmektedir. Fakültemizde Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ile Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümleri bulunmaktadır. Her dört bölümde de eğitim süresi 4 yıldır. Turizm Rehberliği Bölümüne Dil-1 Puanı, diğer üç bölüme de TM-1 Puanına göre yerleştirme yapılmaktadır. Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Japonca, Rusça ve İspanyolca dilleri seçmeli olarak sunularak öğretilmektedir.
Tarihçesi
Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ne bağlı iki yıllık önlisans programıyla temelleri atılan Yüksekokulumuz, 1977 – 1978 öğretim yılında dört yıllık lisans programı haline gelmiştir. Daha sonra 1982 tarihinde yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksekokulumuz Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adıyla bağlanmıştır. Son olarak, 03.07.1992 tarihli 3837 Sayılı Kanunun ek 8/b maddesi ile adı bugünkü “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu” olarak değiştirilerek yeni kurulan Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2011 yılında ilgili kurullarda alınan kararla Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda Bölüm Başkanlıkları oluşturulmuştur. Bu kapsamda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bölüme nakilleri yapılan altı adet öğretim üyesi ile bölüm faaliyete geçmiştir. 16 Mayıs 2013 tarihinde 28649 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile üniversitemizin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılılarak, Turizm Fakültesi açılmıştır. Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği bölümünde 1 Profesör, 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Misyon
Seyahat İşletmeciliği Bölümü’nün misyonu turizm ve seyahat alanında bilgi üretmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde seyahat uygulamalarında mükemmele ulaşmayı ve sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bireyleri eğitmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek amacıyla Bölüm, Adnan Menderes Üniversitesi’nin bilimsel ve eğitsel standartlarına uygun olarak ve en yüksek etik değerlere bağlı kalarak araştırma ve eğitim programlarını sürdürür. Seyahat İşletmeciliği Bölümü, bu hedefler doğrultusunda en seçkin akademisyen, uzman ve öğrencileri verimli bir ortamda bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Vizyon
Seyahat İşletmeciliği Bölümü, Turizm Fakültesi bünyesinde uluslararası alanda akademik başarıları ve yüksek eğitim kalitesiyle tanınan bir eğitim kurumu olmayı hedefleyerek, toplumun genel refahına ve gelişimine katkıda bulunur.
Amaç
Seyahat İşletmeciliği bölümünün amacı, seyahat işletmelerinde orta ve üst kademe yönetim kadrolarında çalışmak üzere yabancı dil bilen, temel işletmecilik bilgileriyle donatılmış, seyahat sektörünün yapısını ve seyahat işletmelerinin işleyişine vakıf ve bu işletmeleri yönetebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip, sorunları ve nedenlerini tespit edip çözüm getirebilen kalifiye personel yetiştirmektir. Bölümde yabancı dil destekli eğitim verilmektedir.
Fiziki Altyapı
Fakültemizin kampüsü, bir adet altı katlı idari ve öğretim üyesi binası ve iki adet derslik binasından, amfi, uygulama oteli kompleksinden oluşmaktadır. Fakülte derslik binalarında her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde 13 adet derslik, 1 adet amfi, 8 adet idari büro, 1 adet kantin, 1 adet yemekhane, 1 adet yiyecek içecek laboratuvarı, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet kütüphane ve 1 adet konferans salonu mevcuttur. Fakülte idari binada 3 adet idari büro, 8 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet kantin bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Seyahat İşletmeciliği Bölümünün kuruluş aşamasında planlanan ve eğitime hazır 2 adet 30 bilgisayarlı internet bağlantılı uygulama laboratuvarı mevcuttur. • Her öğrenciye bir bilgisayarın düştüğü bilgisayar laboratuvarları, • İnternet erişimli kütüphane, • Eğitim öğretime yeterli sayıda derslikler, • Mesleki bilgisayar yazılımları (CRS & GDS), • Data projeksiyon ve tepegöz gibi çağdaş eğitim araçları mevcut olup dersler uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu