Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1. Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.
2.Analitik ve eleştirel düşünce yeteneğini kazanmak
3.Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği bilincine sahip olmak
4.Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek
5.Turizm ile doğal, kültürel ve sosyal çevre ilişkileri bilincine sahip olmak.
6.Alanında güncel konular ve yapılan araştırmaları takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgine sahip olmak
7.İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
8.Ekip çalışması yapma becerisine sahip olmak.
9.Alanında bilişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
10.Alanında yönetsel bilgi birikimi ve beceriye sahip olmak
11.Turizm endüstrisinin gerektirdiği insan ilişkileri ve davranışları konusunda yetkin olmak
12.Alanında trendleri takip edebilmek
13.Mesleğinin gerektirdiği konularda bilgi ve beceri sahibi olmak
14.Diğer turizm hizmet alanları ile ilgili mesleğini gerektirdiği konulara hakim olmak.
15.Kendi ülkesinin kültürü ve gelenekleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak.
16.Farklı kültür ve gelenekler hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu