Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bölümün eğitim-öğretim dili İngilizcedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler henüz yapılanma sürecinde olukları için programlar arası değişim yapılamamaktadır.
Kazanılan Derece
Bilgisayar Mühendisi
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bilgisayar Mühendisliği, lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir: • ISCED Eğitim Alan Kodu: 52 - Mühendislik • ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Kategorisi (Profili): 64, Alt Kategorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 52 - Mühendislik • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi
Mezunların İstihdam Profilleri
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunları özel şirketler ve devlet kurumlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyerlerini enstitülerde sürdürebilirler veya araştırma merkezlerinde de görev alabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalından başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
40 iş günü
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu