Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hicabi ARSLAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Eren Ekin ERCAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Eren Ekin ERCAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan 4 yıllık bir lisans programı olan Gazetecilik Bölümü kamunun tarafsız, doğru ve hızlı haber almasını sağlamayı amaçlayan, bu doğrultuda mesleki etik değerleri benimsemiş profesyonel gazeteciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüzde; Genel Gazetecilik, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri, Medya Çalışmaları Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bölümümüzün temel hedefi iletişim, medya, habercilik ve yeni medya bilgileri ekseninde habercilik ve multimedya alanlarında yetkin öğrenciler yetiştirmektir. Gazetecilik Lisans Programı, çağdaş, araştırmacı, bilime dayanan, yeniliğe açık ve gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarıyla yarışabilen bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler gazetecilik, radyo ve televizyon haberciliği, fotoğrafçılık, basın işletmeciliği ve ekonomisi, yayın tasarımı, internet gazeteciliği, editörlük gibi iletişim ve medya sektörlerinde faaliyet yürüten tüm birimlerde görev alabilmektedir.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer alan, 2011 yılında kurulan İletişim Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Bölümü 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 60 kişilik kontenjanla ilk öğrencilerini almıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verecektir.
Misyon
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü olarak misyonumuz; mesleklerinde yenilikçi ve öncü, toplumun doğru ve tarafsız haber almasını sağlayan, çağın iletişim hızına ayak uyduracak bilgi ve donanıma sahip, yönlendiren, yöneten, kamuoyu oluşturabilen, çağdaş, özgürlükçü, demokrasiye inanan ve demokrasiyi yaşatan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gazeteciler yetiştirmektir.
Vizyon
İletişimin önemli olduğu bir dünyada, geleceğin iletişimcileri öğrencilerimizi, uluslararası standartlarda gazetecilik eğitimi vererek, ülkesini ve dünyayı anlayan, bilgili, etik değerlere saygılı, çağdaş, demokratik, ulusal değerlere bağlı, araştıran, sorgulayan öğrenciler olarak yetiştirmek fakülte olarak temel vizyonumuzdur.
Amaç
Toplumsal sorunların çözümü, toplumun eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, kültürünün geliştirilmesi, bireyler arasında sağlıklı iletişimin kurulması, toplumda huzur ve daha insani bir düzenin sağlanması gibi işlevler açısından iletişim çok önemlidir. Son derece hızlı büyüyen iletişim sektörünün, nitelikli elemanlara gereksinimi giderek artmaktadır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Programı öncelikle Ege Bölgesi’nde sonrasında ise tüm Türkiye’de; hayal kurabilen, araştırabilen, iletişimi doğru ve nitelikli olarak üreten, dönüştüren ve ileten, toplumsal sorunlara etik ve sağduyulu yaklaşımlarla çözüm üretebilen iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, öğrencilerin kitle iletişim araçlarını ve mesleki gelişmeleri takip edebilmelerine olanak vermek, daha kolay istihdam edilmelerine imkan yaratmak amacını taşımaktadır.
Fiziki Altyapı
Bölümümüze ait Haber Merkezi bünyesinde 1 adet Mac, 4 adet PC bilgisayar yer almaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde tüm öğrencilerin kullanımına açık 1 adet 40 kişilik iMac Dijital Medya Atölyesi, 1 adet 20 kişilik PC Atölyesi, 1 adet canlı yayın rejisi olan televizyon stüdyosu, 1 adet fotoğraf stüdyosu, 1 adet dijital baskı atölyesi, 1 adet Göz Takip Cihazı ve GSR Cihazı ekipmanları olmak üzere biyometrik veri toplama olanaklarına sahip İleri Medya Araştırmaları Laboratuvarı ve muhtelif derslikler mevcuttur.
Teknik Altyapı
Fakültemiz bünyesinde öğrencilerimizin kullanımına açık 40 adet Apple iMac ve 20 adet PC bilgisayar mevcuttur. Ayrıca 15 adet Canon 650D ve 750D Dslr fotoğraf makinesi, 4 adet Sony XDCam profesyonel video kamera (dış çekim), 3 adet Sony ENG video kamera (iç çekim), 3 adet ses kayıt cihazı bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu