Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Hicabi ARSLAN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Pelin ERDAL AYTEKİN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Serhat YETİMOVA
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Pelin ERDAL AYTEKİN
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Pelin ERDAL AYTEKİN
Mevlana Koordinatörü
Gazetecilik Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yürütülecektir. Öğrenim dili Türkçe'dir. Program için zorunlu ya da isteğe bağlı hazırlık sınıfı yoktur. Gazetecilik Lisans Programı, günün bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmelerinden yararlanacak ve hatta bu gelişmelere öncülük edecektir. Gazetecilik uygulamaları yeni medya olanaklarının da desteğini alarak sektör çalışma alanları bakımından, yetişmiş, nitelikli insan gücüne sürekli olarak duyulan ihtiyacı da karşılamış olacaktır. Gazetecilik Lisans Programı, çağdaş, araştırmacı, bilime dayanan, yeniliğe açık ve gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarıyla yarışabilen bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır.
Tarihçesi
Gazetecilik Programı 2018-2019 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Misyon
Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü olarak misyonumuz; mesleklerinde yenilikçi ve öncü, toplumun doğru ve tarafsız haber almasını sağlayan, çağın iletişim hızına ayak uyduracak bilgi ve donanıma sahip, yönlendiren, yöneten, kamuoyu oluşturabilen, çağdaş, özgürlükçü, demokrasiye inanan ve demokrasiyi yaşatan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gazeteciler yetiştirmektir.
Vizyon
İletişimin önemli olduğu bir dünyada, geleceğin iletişimcileri öğrencilerimizi, uluslararası standartlarda gazetecilik eğitimi vererek, ülkesini ve dünyayı anlayan, bilgili, etik değerlere saygılı, çağdaş, demokratik, ulusal değerlere bağlı, araştıran, sorgulayan öğrenciler olarak yetiştirmek fakülte olarak temel vizyonumuzdur.
Amaç
Toplumsal sorunların çözümü, toplumun eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, kültürünün geliştirilmesi, bireyler arasında sağlıklı iletişimin kurulması, toplumda huzur ve daha insani bir düzenin sağlanması gibi işlevler açısından iletişim çok önemlidir. Son derece hızlı büyüyen iletişim sektörünün, nitelikli elemanlara gereksinimi giderek artmaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Programı öncelikle Ege Bölgesi’nde sonrasında ise tüm Türkiye’de; hayal kurabilen, araştırabilen, iletişimi doğru ve nitelikli olarak üreten, dönüştüren ve ileten, toplumsal sorunlara etik ve sağduyulu yaklaşımlarla çözüm üretebilen iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, öğrencilerin kitle iletişim araçlarını ve mesleki gelişmeleri takip edebilmelerine olanak vermek, daha kolay istihdam edilmelerine imkan yaratmak amacını taşımaktadır.
Fiziki Altyapı
Merkez dersliklerde her biri en az 40 m² olan dersliklerden 8 tanesi eğitim öğretim amaçlı kullanılacaktır. Derslikler klimalı, karartma stor perdeli ve projeksiyon cihazlıdır.
Teknik Altyapı
Derslikler klimalı, karartma stor perdeli ve projeksiyon cihazlıdır. Ayrıca merkezi derslikler binasının 3. katında öğrencilerin uygulama eğitimlerini alabilecekleri 180 m² öğrenci stüdyosu, 40 m² kontrol odası, 30m² sistem odası ve 40 m² kurgu birimleri de bulunmaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi üniversite makro planında öngörülen binalar tamamlandığında İletişim Fakültesi ile Medya Merkezi aynı çatı altında toplanmış olacaktır. İçerisinde radyo stüdyosu ve televizyon stüdyosu olarak kullanılacak özel tasarlanmış alanların da yer alacağı birim binasında eğitim ve öğretime devam edilecektir. Ayrıca 4 adet profesyonel dış çekim kamerası (Sony ENG), 3 adet stüdyo kamerası (Sony ENG), video kaydı yapabilen 17 adet dijital SLR fotoğraf makinesi (Canon) öğrencilerin uygulama eğitimlerinde kullanımlarına sunulacaktır. Bütün bunların bulunduğu ve fotoğraf uygulamalarının yapılacağı 50 m² fotoğraf stüdyosuna ek olarak 40 öğrencinin aynı anda uygulama yapabileceği her birinde 20'şer adet Mac bilgisayar bulunan 2 tane Apple Macintosh bilgisayar laboratuvarı da uygulama eğitimi için kullanıma hazırdır. Ayrıca bir basın odası ve bir fikir atölyesi oluşturulmuştur. Kütüphanemizde, görme engelliler odası, internet salonu ve satranç odası bulunmaktadır. Süreli Yayınlar Servisi, kütüphanemizin birinci katında hizmet vermektedir. 108 adet ücretli, 243 adet ücretsiz olmak üzere toplam 351 adet basılı süreli yayınımız bulunmaktadır. Kütüphanemiz koleksiyonunda 38258 adet kitap, 623 adet tez, 417 adet CD+VCD, 87 adet Braille alfabesiyle yazılmış kitap bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu