Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - Normal Öğretim
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Halkla İlişkiler kurumların, şirketlerin ve bireylerin gerek kamu gerekse medya ile yürüteceği iletişim süreçlerini düzenleme biçimidir. İletişim, bilgi ve medya çağı olarak adlandırılan çağdaş dünyada halkla ilişkiler uzmanlığı çok önem kazanmış durumda. Hızla değişen iletişim ortamları, gelişen teknolojiler ve iletişim yöntemleri, iletişim süreçlerine bir bütün olarak yaklaşan bir halkla İlişkiler anlayışını gerektiriyor. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü olarak, kurumlar, paydaşları ve hedef kitleleri arasındaki ilişkiyi yetkin biçimde analiz ederek iletişim kampanyaları tasarlayan ve uygulayan mezunlar veriyoruz. Mezunlarımız, donanımları, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleriyle, yeni nesil halkla ilişkiler anlayışının gerekliliklerini başarıyla yerine getiriyorlar.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Lisans programları arası değişim ve geçişler Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi ile gerçekleştirilir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Adnan Menderes Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; a) Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları b) 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları
Program Profili
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü olarak, kurumlar, paydaşları ve hedef kitleleri arasındaki ilişkiyi yetkin biçimde analiz ederek iletişim kampanyaları tasarlayan ve uygulayan mezunlar veriyoruz. Mezunlarımız, donanımları, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleriyle, yeni nesil halkla ilişkiler anlayışının gerekliliklerini başarıyla yerine getiriyorlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız; halkla ilişkiler şirketleri ve reklam ajanslarında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında , sivil toplum örgütlerinde, siyasal kurum ve kuruluşlarda , kamu sektöründe, Ve çeşitli medya kuruluşlarında araştırmacı, uygulamacı, yönetici ve iletişim uzmanı olarak görev alabilirler. Ayrıca, tüm mezunlarımızın lisans programımızın devamı niteliğinde olan Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi yüksek lisans programında ve fakültemizin iletişim alanındaki diğer programlarında lisansüstü eğitim alma olanakları da bulunmaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi esaslarınca belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu