Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Radyo Televizyon ve Sinema - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Radyo Televizyon ve Sinema lisans programı, öncelikle öğrencinin kişisel yaratıcı güçlerini geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi profesyoneller olarak yetişmelerini amaçlar. Öğrenciler, genel teorik iletişim dersleri yanında radyo, televizyon yapımcılığının ve sinema sanatının alt yapısını oluşturacak hareket, ses, zaman ve teknolojik öğelerle örülü kuramsal ve uygulamalı derslerle birikim ve deneyim kazanarak sanatsal duyarlık ve becerilerini geliştirirler. Program mezunları radyo televizyon, sinema ve yeni medya alanında kurgusal ve kurgusal olmayan görsel işitsel ürünler yaratabilecek ve bu mecralara dair metinleri analiz edebilecektir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Lisans programları arası değişim ve geçişler Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi ile gerçekleştirilir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Adnan Menderes Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; a) Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları b) 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları
Program Profili
Radyo Televizyon ve Sinema lisans programı, öncelikle öğrencinin kişisel yaratıcı güçlerini geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi profesyoneller olarak yetişmelerini amaçlar. Öğrenciler, genel teorik iletişim dersleri yanında radyo, televizyon yapımcılığının ve sinema sanatının alt yapısını oluşturacak hareket, ses, zaman ve teknolojik öğelerle örülü kuramsal ve uygulamalı derslerle birikim ve deneyim kazanarak sanatsal duyarlık ve becerilerini geliştirirler. Program mezunları radyo televizyon, sinema ve yeni medya alanında kurgusal ve kurgusal olmayan görsel işitsel ürünler yaratabilecek ve bu mecralara dair metinleri analiz edebilecektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Ulusal ve uluslararası yayın organlarında gazetecilik, muhabirlik, yazarlık, eleştirmenlik, yönetmenlik, senaristlik gibi görevler üstlenebilirler. Gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar, reklam ajansları, yayın evleri, film yapım ve dağıtım şirketleri mezunlarımızın çalışma imkanı bulabileceği alanlardan bazılarıdır.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi esaslarınca belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu