Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Arş. Gör. Kürşad ATALAY
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Kürşad ATALAY
Erasmus Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Kürşad ATALAY
Farabi Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Kürşad ATALAY
Mevlana Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde kurulan Aydın İktisat Fakültesi içinde yer alan Ekonomi ve Finans Bölümü, lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümümüz disiplinler arası bir eğitim imkanı sunarak ekonomik gelişmeler ve finansal konulara dair bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede; teknolojik gelişmeler ile güncel ekonomik ve finansal konulara duyarlı, iş süreçleri ile finans kesimi ve sanayi etkileşimini anlayan, gerektiğinde yönlendirebilen, teorik bilgisini sektörel uygulamalara uyarlamak için gerekli nitelikte olan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzde 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 4 Akademik Personel yer almaktadır. Ekonomi ve Finans bölümü mezunları; başta bankalar ve finans piyasası kurumlarında olmak üzere, tüm sektörlerde yönetici, uzman, müfettiş, mali müşavir gibi karar alıcı ve denetleyici pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Bunların yanında mezunlarımız, yüksek lisans ve doktora düzeyi programlara devam ederek, akademik kariyerini devam ettirme olanaklarına sahiptir.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Bakanlar Kurulunun 15.06.2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuş olup eğitim-öğretim faaliyetlerine 2013-2014 Akademik Yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne öğrenci alarak başlamıştır. 2013-2014 Akademik Yılında 203 öğrenci ile başlayan eğitim-öğretim faaliyetleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Ekonometri Bölümü, Maliye Bölümüne, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında İktisat Bölümüne ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğrenci kabulleri ile 2019 yılı itibariyle yaklaşık 2000 öğrenciye hizmet vermektedir. İşletme Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü kurulmuş olup henüz öğretim üyesi atamaları yapılmaktadır. 2012-2015 yılları arasında, Çakmar Köyü Ziraat Fakültesi binasında verilen eğitim-öğretim hizmetleri, kalitenin arttırılması amacı ile Eylül 2015’de Merkez Yerleşkede bulunan Merkezi Derslikler II Binasına alınmış ve müstakil hizmet binası inşaatı, Üniversitemiz Rektörlüğünce başlatılmıştır. 38 akademik ve 8 idari personel ile hizmet vermektedir.
Misyon
Ekonomi ve Finans Bilim Dalının amacı tüm bankalar ve finans kurum ve kuruluşlar için ekonomistler ve finans uzmanları yetiştirmektir.
Vizyon
Ekonomi ve Finans bölümünün vizyonu kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Amaç
Ekonomik sistemlerine hakim, finansal kurum ve kuruluşların her pozisyonunda çalışmak için yeterli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
Aydın İktisat Fakültesi binası 5560 m2’lik alan üzerine kurulu (A Blok 1 Kat, C Blok 2 kat) Merkezi Derslikler II’de bulunmaktadır. Bina içinde fakültemize tahsis edilen A Blok 1. Kat 3260 m2 ve C Clok 2. kat 1700 m2 dir. Kullanım alanımız dahilinde 6 adet 108 m2, 5 adet 72 m2, 1 adet 110 m2 derslik ve 280 m2 amfi bulunmaktadır. 4 adet 50 m2 Bölüm Başkanı odası, 6 adet 50 m2 Öğretim Elemanı odası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Tüm dersliklerde ve amfide projeksiyon cihazı, bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Ekonometri Lisans Programı için 125 m2’ lik bir alana sahip 2 bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca gerekli görüldüğü hallerde kampus sınırı içinde yer alan Mühendislik Fakültesi’nin 60 kişilik bilgisayar laboratuvarından da yararlanma olanağına sahip bulunmaktayız.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu